Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA: Nepostupanje Savjeta ministara BiH po zahtjevima Agencije onemogućava zakonit i efikasan rad Agencije i ima elemente opstrukcije

12.06.2017.


Nepostupanje Savjeta ministara BiH po zahtjevima Agencije za zaštitu ličnih podataka onemogućava zakonit i efikasan rad Agencije i ima elemente opstrukcije, što je zabrinjavajuće i neprihvatljivo, navodi se u Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2016. godinu.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Petar Kovačević o problemima u saradnji sa Savjetom ministara informisao je članove Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH.

Prema njegovim riječima, Agencija za zaštitu ličnih podataka od početka je imala dobru saradnju sa Parlamentarnom skupštinom BiH i njenim nadležnim komisijama, ali i sa Savjetom ministara.

"U posljednje vrijeme susrećemo se sa određenim problemima koje ne možemo da riješimo i koji direktno utiču na naš rad, a na koje Savjet ministara ne odgovara", istakao je Kovačević.

Kako primjer, on je naveo da je Agencija tražila smanjenje administracije u korist jačanja pozicija inspektora koji neposredno rade na zaštiti ličnih podataka, ali je od Ministarstva finansija i trezora BiH dobijeno negativno mišljenje u kojem je navedeno da je to za njih neprihvatljivo, jer je Agencija i do sada radila bez problema.

"Problem su i službena vozila, jer mi po pravilniku Savjeta ministara nemamo pravo na vozila za inspekcijski nadzor, a naše prvo ovlaštenje jeste inspekcijski nadzor", rekao je Kovačević.

On je objasnio da inspektori vrše inspekcijske nadzore širom BiH, idu na sudove kad izdaju prekršajni nadzor, vrše obuke, ali su ove aktivnosti redukovane zbog ograničenja u korišćenju vozila.

Agencija za zaštitu ličnih podataka suočila se i sa problemima zbog zaključka Savjeta ministara BiH da se traži saglasnost za svako zapošljavanje u institucijama.

Kovačević je precizirao da, prema Zakonu o institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Sl. glasnik BiH", br. 94/2016), Agencija ima 27 zaposlenih.

On je napomenuo da je početkom prošle godine državni službenik u Agenciji eksterno premješten, ali Savjet ministara nikada nije dostavio odgovor na zahtjev za saglasnost da se popuni ova pozicija.

"Radi se o poziciji službenika za prigovore, jedinog koji radi na ovim poslovima. Naš prioritet su postupci po prigovorima, svako lice ima pravo da podnese prigovor, ali sada nema ko to da radi, jer nema saglasnosti Savjeta ministara BiH", istakao je Kovačević.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH rekao je da je ovakvo ponašanje Savjeta ministara prema radu Agencije neshvatljivo.

"Da li su razlog određeni postupci, pa i to što je Agencija kaznila određene ministre zato što su kršili Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.) ili nešto drugo, ali situacija je neodrživa i obesmišljava se rad Agencije", smatra Kovačević.

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH na sjednici 7. juna 2017. godine usvojila je Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2016. godinu, koji bi 14. juna trebalo da razmotre i poslanici u Predstavničkom domu.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 11.06.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772