Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI: Predviđeno određivanje novog početnog iznosa plate radnika, usklađivanje sa novom metodologijom za obračun plata, kao i pojednostavljenje procedure za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate

12.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi, po hitnom postupku.

Nakon dvije godine primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019 i 78/2020) izvršena je Analiza primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Rezultati analize pokazali su da je potrebno izvršiti intervencije u Zakonu radi određivanja novog početnog iznosa plate radnika, usklađivanja sa novom metodologijom za obračun plata, kao i pojednostavljenja procedure za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate.

Potreba za usklađivanje sa novom metodologijom za obračun plata zasniva se na usaglašavanju ovog zakona sa posljednjim izmjenama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a koje se primjenjuju od 01. januara 2022. godine.

U skladu s tim, trenutni koncept početnog iznosa plate, kao konstante, zamjenjuje se sa konceptom početnog iznosa plate, kao promjenjivog elementa u postupku dodjele podsticaja.

Pored intervencija u dijelu Zakona, koje se odnose na podsticaj za povećanje plate, ovim zakonom preciznije se propisuju i zahtjevi, koji se odnose na direktna ulaganja od posebnog značaja, a o čemu Vlada Republike Srpske donosi odluku. Ovo propisivanje preduzima se iz razloga praktične primjene, ali i potrebe da se dodatno naglasi opredjeljenost Republike Srpske za podršku ulaganjima od posebnog značaja kojima se utiče na konkurentnost grane ili sektora ili ravnomjerni regionalni razvoj kroz veće zapošljavanje i značajnija investiciona ulaganja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.04.2022.

Naslov: Redakcija