Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FBIH: Vlada RS-a nudi pomoć izbjeglim i raseljenim osobama u zaštiti vlasničkih prava u FBiH

12.04.2018.


Iz Vlade Republike Srpske (RS) tvrde da će pružiti pomoć izbjeglim i raseljenim osobama s teritorije Federacije BiH, koji imaju interes da zaštite svoja vlasnička prava u postupcima koji se trenutno vode u Federaciji BiH, a po Zakonu o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 58/2002, 19/2003 i 54/2004).

Stručnu pomoć će moći zatražiti u uredima koji će za te namjene biti uspostavljeni u Bijeljini, Zvorniku, Nevesinju, Istočnom Sarajevu, Mrkonjić Gradu. Radi se o prostoru koji će ustupiti Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a.

Vlada RS-a je zadužila Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica da angažuje šest diplomiranih pravnika i isto toliko administrativnih radnika za rad u tim uredima.

Sredstva za prijem tih osoba osigurat će se, kako je saopćeno, u okviru budžeta entitetskog Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

U FBiH se odvija proces usaglašavanja katastarskih podataka koji se vode kod općinskih organa uprave i jednim dijelom kod Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te vlasničkih podataka koji se vode u zemljišno-knjižnim javnim evidencijama u kantonalnim sudovima FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 11.04.2018.

Naslov: Redakcija