Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O POREZU NA DOBIT: Zakonom je predviđeno pravilo "van dohvata ruke", koje nalaže da transferna cijena nastala u transakciji unutar grupacije mora biti u skladu sa cijenom nastalom u transakciji sa bilo kojim drugim poslovnim subjektom


Problem utaje poreza kroz korišćenje transfernih cijena još je prisutan u Srpskoj, ali su strože kontrole i bolja obučenost inspektora dale rezultate u 2015. godini, što se odrazilo i na rast prihoda od poreza na godišnjem nivou za deset odsto.

Problem transfernih cijena manifestuje se kroz korišćenje nižih cijena od tržišnih za obračun transakcija između preduzeća unutar grupacije, odnosno čiji je vlasnik isti. Na taj način krše Zakon o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 - dalje: Zakon) izbjegavajući plaćanje poreza na dobit, ali i krše prava manjinskih akcionara. Pojedine strane kompanije na osnovu transfernih cijena godinama izvlače dobit iz Srpske.

RS se protiv ovog problema bori Zakonom i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 129/2006, 110/2007, 114/2007 - ispr., 62/2008, 9/2009, 122/2010, 73/2011, 17/2013, 21/2013 - ispr. i 99/2013) u kojima je sadržan glavni princip smjernica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, odnosno pravilo "van dohvata ruke". Ono nalaže da transferna cijena nastala u transakciji unutar grupacije mora biti u skladu sa cijenom nastalom u transakciji sa bilo kojim drugim poslovnim subjektom.

U Poreskoj upravi RS kažu da je u posljednjih nekoliko godina zakonski okvir koji definiše pojam transfernih cijena znatno poboljšan i da su uvedene visoke novčane kazne za prekršaje te vrste.

- Firme su dužne da u prijavi posebno prikažu vrijednost transakcija između povezanih lica po transfernim cijenama i po cijenama koje bi bile ostvarene na tržištu u uslovima slobodne konkurencije - kažu u Poreskoj upravi RS.

Inspektorima prilikom utvrđivanja transfernih cijena najveći problem predstavlja određivanje tržišne cijene koju bi kupac ili korisnik usluge platio prodavcu za ista ili slična dobra i usluge u uslovima fer konkurencije. Ogromnom broju robe, a posebno usluga teško je dokazati tržišnu cijenu. To je posebno izraženo kod specijalizovanih usluga, neberzanske robe ili prodaje nematerijalne imovine.

- Postupci kontrole traju dugo, a problem je što ne raspolažemo amadeus bazom podataka - kažu u Poreskoj upravi RS.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da postoje načini za otkrivanje zloupotreba sa transfernim cijenama.

- Ukoliko povezane firme međusobno trguju, postoji velika vjerovatnoća da će biti upotrijebljene transferne cijene, jer vlasnici traže način da plate što manje poreza kako bi im posao bio što profitabilniji - kaže Pavlović i dodaje da naši inspektori nisu dovoljno stručni, iskusni i nezavisni u kontrolama da bi otkrili ovakav tip malverzacija.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH i poreske uprave entiteta i Brčko distrikta bile su zainteresovane da zajednički nabave amadeus bazu podataka. Od te ideje su odustali svi osim Poreske uprave RS, koja zbog nedostatka novca nije bila u mogućnosti da tu nabavku obavi sama.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Kokot 11.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772