Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Važna komunikacija između pravosuđa i medija


Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH je veoma važno da ima otvorenu komunikaciju između pravosuđa BiH sa medijima i građanima, što je predviđeno i Strateškim planom Vijeća od 2014. do 2018. godine, izjavio je predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija na otvaranju dvodnevne regionalne radionice "Pravosuđe, društvo i mediji" koja se održava u Sarajevu.

"Mi želimo da kažemo da pravosuđe ima rezultata za koje ne postoje saznanja, te da ne postoji objektivna slika o postignutim rezultatima. Upravo našom partnerskom saradnjom i komunikacijom možemo doći do objektivne slike o radu pravosuđa BiH", rekao je Tegeltija.

Navodeći da je svakom pravosudnom sistemu potrebno povjerenje javnosti, Tegeltija tvrdi da to povjerenje, zbog niza faktora, nije lako uspostaviti.

Kao najvažniji razlog za iskazano nepovjerenje građana on je naveo sporu obradu predmeta na sudovima.

Tegeltija smatra da pravosuđe ne treba da se boji kritika, ali i da ne treba da ćuti ili da se povlači pred kriticizmom iza kojeg, kako kaže, stoje upitni motivi.

Šef Pododjeljenja za pravosuđe u Delegaciji Evropske unije u BiH Klo Berger rekla je da je saradnja između pravosuđa i medija u Evropskoj uniji u posljenjoj deceniji napredovala, posebno kada su u pitanju sudovi za ljudska prava.

"Razvijanje takve vrste odnosa u BiH još je u ranoj fazi. VSTS ulaže napore da se uspostavi komunikacija i transparentnost, a u ovom dvodnevnom događaju čućemo puno iskustava iz zemlje, okruženja i zemalja EU koja se mogu ovdje primijeniti", navela je Berger.

Prema njenim riječima, Evropska unija ulaže ogromna sredstva u reformu pravosuđa u BiH i da je dio tih sredstava namijenjen i za poboljšanje komunikacije između pravosuđa i medija.

Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Lejla Turčilo je, kao ključno, postavila pitanje kakve informacije se dobijaju iz pravosudnih institucija.

"Znam da su mnogi novinari suočeni sa problemom i da često nisu zadovoljni onim što dobiju, dok pravosudne institucije imaju neka svoja ograničenja. Mislim da je najvažnije graditi dugoročno povjerenje i saradnju, te da predstavnici pravosudnih institucija razumiju poziciju novinara i interes javnosti za teme iz ove oblasti", rekla je Turčilo.

Dvodnevnu regionalnu radionicu "Pravosuđe, društvo i mediji" organizovao je VSTV BiH u saradnji sa Instrumentom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije.


Izvor: Vebsajt BHRT, 11.04.2016.