Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O LIKVIDACIJSKOM POSTUPKU FBIH: Nacrt zakona upućen u parlamentarnu proceduru

12.02.2024.


Vlada Federacije BiH utvrdila je, na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde Nacrt zakona o likvidacijskom postupku i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Predlagač je u razlozima za donošenje potpuno novog teksta zakona, između ostalog, naveo da se izradi pristupilo uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na praznine i nedorečenosti u postojećem zakonu, kao i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi.

Predlagač pojašnjava da novi nacrt zakona o likvidacijskom postupku prepoznaje četiri vrste likvidacije, prinudnu i dobrovoljnu, te likvidaciju po službenoj dužnosti i druge slučajeve utvrđene zakonom. Novim zakonskim rješenjima nastoje se urediti svi oblici likvidacije pravnih osoba, te ubrzati i skratiti postupak u svim segmentima u kojima je to moguće, a da se pri tome izbjegnu zakonske nedorečenosti. Također, novim zakonskim rješenjem želi se zaokružiti sistem procesnih normi koje se primjenjuju prilikom provedbi likvidacionog postupka i otkloniti svaka dilema oko primjene drugih procesnih zakona u ovom postupku.

U razlozima za donošenje ovog akta je navedeno i da su analize o stanju sudskih registara poslovnih subjekata pokazale da u Federaciji BiH postoji znatan broj poslovnih subjekata u formalnom smislu, ali da odavno ne obavljaju bilo kakve poslovne aktivnosti, a pokazalo se da čak ni podaci o zakonskim zastupnicima i drugim odgovornim osobama nisu validni. Postojanje takvih subjekata nema nikakav značaj za privredni razvoj i nepotrebno se vode u sudskim evidencijama, te da upravo radi brisanja ovakvih poslovnih subjekta novi zakonski tekst prepoznaje i (takozvanu) likvidaciju po službenoj dužnosti.

Novi nacrt zakona o likvidacionom postupku, obrazloženo je, propisuju osnovne odredbe, organe likvidacionog postupka, zatim opće procesne odredbe, te tok likvidacionog postupka - dobrovoljna likvidacija, kao i skraćeni likvidacioni postupak, te likvidaciju po službenoj dužnosti.

Predlagač naglašava da potreba za postizanjem sadržajnog i praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti predstavlja korak ka ispunjenju ciljeva u otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u FBiH, te da je ovaj zakonski tekst dio prioritetne reforme koja se provodi radi otklanjanja ključnih prepreka za investiciona ulaganja u FBiH, a koja bi u Federaciju BiH donijela znatna sredstva, kao i nova radna mjesta.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 08.02.2024.

Naslov: Redakcija