Zastava Srbije

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND: Odobrena druga tranša Proširenog aranžmana u iznosu od oko 74,6 miliona evra

12.02.2018.


Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je BiH isplatu druge tranše Proširenog aranžmana u iznosu od oko 74,6 miliona evra, saopšteno je iz ove finansijske institucije.

Vršilac dužnosti predsjedavajućeg Odbora Tao Žang rekao je da je BiH u posljednjih nekoliko godina nastavila ostvarivati napredak u smanjenju unutrašnjeg i spoljnog debalansa, te dodao da su vlasti takođe sprovele ekonomske politike i strukturalne reforme u sklopu programa koji podržava MMF, uključujući i održavanje fiskalne discipline, očuvanje finansijske stabilnosti i unapređenje poslovnog okruženja.

"Važno je da vlasti nastave sa naporima u smislu jačanja potencijala za rast i rješavanja strukturalnih slabosti, uz održavanje ekonomske i finansijske stabilnosti. Došlo je do napretka u sprovođenju strukturalnih reformi, uključujući i harmonizaciju poreskih zakona između entiteta i unapređenje korporativnog upravljanja u preduzećima u vlasništvu BiH", istakao je Žang.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će nedavno povećanje akciza na gorivo deblokirati spoljno finansiranje za značajne investicije u infrastrukturu, koje će podstaći rast.

On je dodao da bi vlasti u narednom periodu trebalo da nastave sa naporima na unapređenju poslovnog okruženja reformisanjem tržišta rada i smanjenjem parafiskalnih nameta.

"Budžeti za ovu godinu predviđaju kontinuirano smanjenje ukupne potrošnje na plate u odnosu na BDP putem generalnog zamrzavanja plata i ograničenja u zapošljavanju. Apeluje se na vlast da nastave sa reformama u vezi sa zaposlenima u javnom sektoru, uključujući i putem funkcionalnih pregleda", naglasio je Žang.

Prema njegovim riječima, uštede ostvarene na ukupnoj potrošnji za plate trebalo bi usmjeriti prema kapitalnim izdacima koji podstiču rast.

Žang je rekao da je rješavanje pitanja neizmirenih obaveza u javnom sektoru ključno za ublažavanje potencijalnih fiskalnih rizika, te da odmah treba početi sa reformama putem kojih će se smanjiti akumulacija neizmirenih obaveza.

On je naglasio da je sektor bankarstva i dalje uglavnom stabilan, ali da i dalje postoje određene slabosti, te da je neophodno biti na oprezu.

Prema njegovim riječima, ostvaren je vrijedan napredak u modernizaciji pravnog i regulatornog okvira za finansijski sektor putem usvajanja novih zakona o bankama i izmjena i dopuna zakona o agencijama za bankarstvo.

"Trebalo bi što prije donijeti novi zakon o osiguranju depozita. Potrebni su kontinuirani napori u smislu unapređenja koordinacije, saradnje i razmjene informacija među različitim organima koji su nadležni za finansijski sektor, da bi se očuvala stabilnost finansijskog sektora", dodao je Žang.

Ukupni iznos do sada doznačenih sredstava iznosi 149,3 miliona evra, saopšteno je iz MMF-a.

Izvršni odbor odobrio je trogodišnji aranžman u okviru Proširenog aranžmana za BiH 7. septembra 2016. godine u iznosu od oko oko 533,3 miliona evra u vrijeme kada je aranžman odobren.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 09.02.2018.

Naslov: Redakcija