Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O SUZBIJANJU KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA: Predviđeno je gašenje Specijalnog tužilaštva RS koje će ubuduće djelovati u okviru Republičkog tužilaštva Republike Srpske kao Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su 11. februara 2016. godine, u okviru Devete redovne sjednice, Zakon o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Ovaj Zakon podržalo je 45 narodnih poslanika, dok je njih 33 bilo protiv.

Navedenim zakonskim rješenjem uređuje se osnivanje, organizacija i nadležnost posebnih organizacionih jedinica tužilaštva, suda i drugih organa u Republici Srpskoj.

Ministar pravde Republike Srpske, Anton Kasipović, rekao je da Zakonom uređuju ovlašćenja službenih lica i uslovi, zbog efikasnog otkrivanja i krivičnog gonjenja, te suđenja učiniocima krivičnih djela.

Predviđeno je osnivanje Posebnog odjeljenja za borbu protiv korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, koje će biti nezavisno, a radiće u okviru Republičkog tužilaštva Republike Srpske.

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaće sa radom Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, odnosno Specijalno tužilaštvo osnovano pri Okružnom tužilaštvu Banja Luka.

Posebno odjeljenje tužilaštva čine zamjenik glavnog republičkog tužioca - specijalni tužilac i republički tužioci raspoređeni u Posebno odjeljenje tužilaštva koji za svoj rad odgovaraju glavnom republičkom tužiocu Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, definisano je da Posebnim odjeljenjem tužilaštva rukovodi specijalni tužilac koji se imenuje po propisima i postupku, kao i zamjenik glavnog republičkog tužioca Republike Srpske.


Izvor: Vebsajt Ministartsvo pravde, 11.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772