Zastava Srbije

VLADA RS: Utrvđen Nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća RS za period 2016-2020. godina, Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji i Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji


Vlada Republike Srpske utvrdila je 11.02.2016. godine na 60. redovnoj sjednici, Nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godina.

Strategija definiše strateške ciljeve, programe i aktivnosti razvoja malih i srednjih preduzeća za period od 2016. do 2020. godine, koji su zasnovani na analizi stanja, dosadašnjim aktivnostima razvoja ovog sektora, zahtjevima EU i potrebama malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Osnovni strateški ciljevi za period 2016-2020. godina su jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, podrška stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća i stimulisanje razvoja i promocije preduzetništva i preduzetničkih vještina.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja JZU bolnica SARAJEVO" i zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da provede proceduru javne nabavke za ovaj projekat.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zainteresovanosti firme China Shandong international economics i Technical Cooperatio Group Ltd za remont pruge BANJA LUKA-Dobrljin.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija, Minstarstvo saobraćaja i veza i "Željeznice Republike Srpske" da započnu pregovore sa firmom China Shandong international economics & Technical Cooperation Group Ltd, kako bi se postigli što povoljniji uslove za izvođenje radova na navedenim poslovima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju Programa finansijskog restrukturisanja Akcionarskog društva za preradu drveta "Nova Romanija" Sokolac i namjeri konverzije potraživanja u akcije, Odluku o prihvatanju Programa finansijskog restrukturisanja Akcionarskog društva za preradu drveta "Nova Borja" Teslić i namjeri konverzije potraživanja u akcije, kao i Odluku o prihvatanju Programa finansijskog restrukturisanja Akcionarskog društva za preradu drveta "Drvna industrija Vlasenica" Vlasenica i namjeri konverzije potraživanja u akcije, nakon čega će Investiciono-razvojna banka Republike Srpske raspisati javni poziv za prodaju.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o radu JU Gerontološki centar "Slateks" Slatina i zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pripremi Odluku o prestanku rada Javne ustanove Gerontološki centar "Slateks" Slatina.

Vlada Republike Srpske je donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji i Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.


Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 11.02.2016.