Zastava Srbije

NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, NASTAVNA I SARADNIČKA ZVANJA: Rok za sugestije 15 dana

11.12.2023.


Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS obavještava zainteresovanu javnost da je pripremljen nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja.

Nacrt ovog pravilnika objavljen je radi mogućnosti uvida u isti i dostavljanja primjedbi i sugestija. Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja pravilnika na sajtu, na e-mail: j.ilic@mnv.vladars.rs


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS, 06.12.2023.

Naslov: Redakcija