Zastava Srbije

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO: Najviše prijava za korupciju u sektoru obrazovanja i u procesima zapošljavanja

11.12.2020.


Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo predstavio je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Ured je za pet godina zaprimio ukupno 1.011 prijava, od čega je tek njih 199 bilo neosnovano. Navodi 90 prijava su potvrđeni i 112 djelomično potvrđeni. Za 264 prijave je postupak u toku. Najveći broj prijava se odnosi na sektor obrazovanja i najviše prijava se odnosi na neregularnosti u procesu zapošljavanja.

Ured u sklopu analize navodi da se po vrsti nepravilnosti najviše prijava odnosi na proces zapošljavanja (33 posto prijava), zbog čega ukazuju na to da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema. Ta tvrdnja podudara se s relevantnim naučnim istraživanjima u vezi s percepcijom javnosti.

U izvještaju se navodi pregršt primjera zapošljavanja u javnom sektoru, bez navođenja imena i odgovornih. Tako je u februaru 2020. u jednoj osnovnoj školi zaključen ugovor o radu s jednim kandidatom, iako nije bio najbolje rangiran kandidat. Članovi komisije su netačno i nepotpuno izvršili bodovanje kandidata.

Upečatljiv je primjer iz sektora Ministarstva privrede. Naime, direktor kantonalnog javnog preduzeća je 2019. i 2020. godine nezakonito s jednim kandidatom zaključio pet ugovora o djelu, za koje je naknadno utvrđeno da je riječ o poslovima iz djelatnosti poslodavca za koje je pravilnikom propisano radno mjesto.

U septembru 2020. su u jednoj ustanovi za koju je nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice zaključeni ugovori o radu na neodređeno vrijeme za ukupno pet izabranih kandidata prije nego što je okončana konkursna procedura. Drugostepeni organ nije riješio prigovore nezadovoljnih.

"Djelotvorno sprečavanje i borba protiv korupcije pretpostavlja temeljno poznavanje te pojave i podazumijeva sistemski, koordiniran pristup ovom problemu te puni angažman svih učesnika i poluga antikoruptivnog sistema", navodi u analizi Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, kao i lokalna samouprava svrstani su u izvještaju kao "top pet" sektora po nepravilnostima u oblasti zapošljavanja.

U Uredu za borbu protiv korupcije su objasnili da ne bi bilo objektivno kazati da najviše korupcije ima u obrazovnom sektoru, napominjući da je očekivano da u tom sektoru ima najviše prijava jer ima i najviše institucija. Nova vlast u Kantonu Sarajevo planira podijeliti taj sektor na dva dijela.

"Navedenih 'top pet' sektora zajedno obuhvata područje od 64 posto od ukupnog broja prijava. Radi pravilnih razumijevanja rezultata, ministarstva iz 'top pet' sektora u okviru svog resora obuhvataju najveći broj javnih ustanova ili javnih preduzeća, s najvećim brojem zaposlenih", stoji u izvještaju.

Kada je riječ o prijavama po institucijama, najveći broj prijava odnosi se na JU Služba za zapošljavanje KS, zatim na Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS te preduzeće KJKP Vodovod i kanalizacija.

"U periodu koji slijedi potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osmislio i uspostavio funkcionalan mehanizam zaštite prijavitelja, pa i mogućnost nagrađivanja prijavitelja, a sve sa ciljem unapređenja profesionalizma i efikasnosti u radu Ureda, a samim tim i očuvanja već stečenog povjerenja".

Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 18/2019) usvojen je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 17. aprila 2019., a stupio je na snagu 11. maja 2019. godine. Ured vrši prijem prijava, unošenje i ažuriranje podataka o imovini nosilaca javnih funkcija.

Ukupna vrijednost prijavljene nepokretne imovine nosilaca javnih funkcija je 80.021.160 KM, vrijednost nepokretne imovine nosilaca izvršnih funkcija je 53.699.823 KM ili 67,10 posto, dok je vrijednost nepokretne imovine izbranih dužnosnika 25.872.737 KM ili 32, 33 posto.

Ukupni godišnji prihodi nosilaca javnih funkcija koji su prijavili imovinu u 2020. godini su 31.619.406 KM. Prihodi nosilaca izvršnih funkcija su 23.221.217 KM, a prihodi izabranih dužnosnika koji su prijavili imovinu su 8.308.487. Prihodi savjetnika su 89.701,53 KM.

Ured je u toku 2020. izdao 227 prekršajnih naloga. Na ovaj način su 153 osobe uplatile po 500 KM kazne u korist budžeta, što je ukupno 76.500 KM. Rok od osam dana za plaćanje prekoračilo je devet osoba te su uplatile puni iznos kazne od 1.000 KM, uvećan za dodatnu taksu od 20 KM. Uplatili su 9.180 KM.

"Ured je pokrenuo postupak provjere podataka o imovini 205 nosilaca javnih funkcija u KS. Od ukupnog broja započetih postupaka provjere njih 200 je okončano... Kod 128 nosilaca, od 200 okončanih, utvrđen je nesrazmjer između podataka koje su prijavili uredu i podataka do kojih je ured došao".


IZVOR: Vebsajt Klix, 09.12.2020.

Naslov: Redakcija