Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona

11.12.2020.


Na 14. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma o Prijedlogu amandmanâ II, III, IV i V na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDP-a BiH. U skladu s Poslovnikom Doma, Ustavnopravna komisija zadužena je da sačini novo mišljenje o predloženim amandmanima na Ustav BiH.

Dom je, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagača poslanika Saše Magazinovića.

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je zaključak poslanika Damira Arnauta po kome Predstavnički dom dostavlja Domu naroda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i predlaže da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Predstavnički dom usvojio je amandman poslanice Alme Čolo na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić. Usvojen je i amandman poslanika Damira Arnauta, Jasmina Emrića i Saše Magazinovića na ovaj Prijedlog zakona. Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma, upućen je i Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Zahtjev poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima po hitnom postupku.

Predstavnički dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo. U skladu s Poslovnikom Doma, obustavljen je zakonodavni postupak za ovaj Prijedlog zakona.

Predstavnički dom usvojio je, u drugom čitanju i sa jednim usvojenim amandmanom, Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma. Usvojenim zaključkom, Predstavnički dom PSBiH dostavlja Domu naroda PSBiH Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH radi razmatranja i usvajanja u Domu naroda PSBiH, s obzirom na to da se radi o propisima koji se usvajaju u PSBiH.

Usvojen je Prijedlog poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola.

Usvojen je i Prijedlog poslanika Mirka Šarovića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Informacija Centralne izborne komisije BiH o pokušajima izbornih prevara putem glasanja poštom izvan Bosne i Hercegovine, te preduzetim mjerama i planom dalјih mjera za sprečavanje izbornih prevara.

Usvojen je i Prijedlog poslanika Dženana Đonlagića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Informacija Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH o tome da li je tačno da je sekretar Predstavničkog doma PSBiH odbio da potpiše saglasnost da se državnoj instituciji Centralnoj izbornoj komisiji BiH da na korištenje Velike sale za tradicionalno održavanje izborne konferencije za medije te institucije povodom održavanja Lokalnih izbora 2020. godine.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće inicijative poslanika Zlatana Begića:

 • poslaničku inicijativu Zlatana Begića "kojom se zadužuju Vijeće ministara BiH, nadležna ministarstva u Vijeću ministara BiH i druge nadležne institucije/organi da, u saradnji sa nadležnim u Graničnoj policiji BiH, osiguraju potrebna finansijska sredstva, te provedu zakonske procedure neophodne za angažman/zapošlјavanje nedostajućeg, odnosno potrebnog broja pripadnika Granične policije BiH, te adekvatno opremanje potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima, a s cilјem adekvatnog odgovora na probleme proizašle iz migrantske krize";
 • poslaničku inicijativu Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima i propisanim procedurama, te u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, od Evropskog suda za lјudska prava u Strazburu pribavi zvanične podatke koji se odnose na tačan broj odbačenih i odbijenih apelacija građana Bosne i Hercegovine podnesenih ovom sudu u postupcima pokrenutim povodom potraživanja naknade štete proizašle iz počinjenih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida (uz popis predmeta), te da pribavi zvanične podatke da li su (i koji su) predstavnici Bosne i Hercegovine (generalno i u ovom sudu) učestvovali u postupcima po ovim predmetima na bilo koji način i u bilo kojoj fazi, te kakav je bio njihov stav ili eventualni utjecaj na sadržaj odluka u svakom pojedinačnom predmetu";
 • poslaničku inicijativu Zlatana Begića "za osnivanje Privremene istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za pitanje migrantske krize, koja će utvrditi činjenice i prikupiti relevantne informacije u vezi sa migrantskom krizom – provođenjem saslušanja odgovornih lica, izlaskom na teren i na druge načine i o tome podnijeti izvještaj Predstavničkom domu PSBiH s prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera iz nadležnosti ovog Doma, koje bi trebalo preduzeti radi efikasnog upravlјanja ovom krizom, u interesu građana Bosne i Hercegovine i poštovanja njihove sigurnosti i prava i sloboda koja im pripadaju, te u smislu poštovanja najviših međunarodnih standarda zaštite lјudskog dostojanstva, te prava i sloboda migranata".

Predstavnički dom nije usvojio sljedeće inicijative poslanika Zlatana Begića:

 • poslaničku inicijativu Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, te u saradnji sa drugim nadležnim državnim institucijama i u saradnji sa udruženjima građana – žrtava zločina na Kapiji počinjenog 25. maja 1995. u Tuzli, na najvišem institucionalnom nivou uspostavi kontakt i organizira zvanične posjete predstavnika udruženja žrtava ovog zločina i državnih institucija BiH državama koje su primile brojne ranjenike – žrtve ovog teškog zločina na liječenje i zbrinjavanje, te da u saradnji sa udruženjima žrtava organizira zvanični prijem u Bosni i Hercegovini za predstavnike tih prijatelјskih država, kako bi se na taj i druge prigodne načine izrazila zahvalnost Bosne i Hercegovine i njenih građana prema tim državama i njihovim građanima, s cilјem razvijanja kulture sjećanja i unapređenja međudržavnih odnosa sa prijatelјskim državama koje su pružile pomoć i pokazale susretlјivost i razumijevanje za Bosnu i Hercegovinu i njene građane u najtežim momentima, te kako se sličan zločin više nikada ne bi ponovio;
 • poslaničku inicijativu Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa Rektorskom konferencijom i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, te drugim nadležnim institucijama/organima/ustanovama u roku od tri mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH";
 • poslaničku inicijativu Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa PSBiH, pokrene postupke neophodne za uspostavlјanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za dijasporu".

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativu Mire Pekić i Branislava Borenovića "kojom Predstavnički dom PSBiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH, obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim bi se smanjila stopa poreza na dodatu vrijednost na sve pružene usluge u turizmu, ugostitelјstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5%. Navedena stopa PDV-a od 5% u turizmu, ugostitelјstvu i putničkom saobraćaju primjenjivala bi se do 31. 12. 2022. godine".

Usvojene su i sljedeće inicijative poslanika Denisa Zvizdića:

 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da najmanje jednom mjesečno dostavlјa PSBiH ažuriranu informaciju o stanju u Bosni i Hercegovini po pitanju pandemije virusa korona (COVID-19), uklјučujući podatke o broju testiranih, zaraženih, izliječenih i preminulih na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, kao i preduzetim mjerama kriznih štabova na svim nivoima vlasti, te dalјim mjerama koje, s cilјem zaštite zdravlјa i života građana i saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom virusa korona (COVID-19), planira preduzeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, uz poseban akcent na način utroška planiranih budžetskih sredstava namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19";
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, kako bi se izvršila harmonizacija ovog propisa sa novom regulativom Evropske unije, te kako bi se ova oblast u smislu međunarodnog prometa i nabavke lijekova i medicinskih sredstava uskladila sa postojećom situacijom uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19";
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru lex specialis Prijedlog zakona o sprečavanju nezakonitog govora mržnje na internetu, koji će biti usklađen sa sudskom praksom Evropskog suda za lјudska prava, preporukama i konvencijama Vijeća Evrope, pravnom stečevinom Evropske unije i sa uspješnim praksama zemalјa Evropske unije koje su zakonski regulirale ovu oblast".

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućene su sljedeće inicijative poslanika Denisa Zvizdića:

 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom, na način da se predmetna imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavlјanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, isklјučivo s cilјem zaštite ove imovine od dalјeg propadanja i urušavanja, njene obnove i rekonstrukcije ili privođenja predmetnog lokaliteta konačnoj namjeni u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, odnosno stavlјanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini";
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama i Prijedlog zakona o elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini, koji će biti usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije i preporukama Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišlјenja nadležnih institucija";
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu sa nadležnošću utvrđenom u članu 9. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti životne sredine, razvoja i korišćenja prirodnih resursa Bosne i Hercegovine";
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu Bosne i Hercegovine za period od 2020. do 2040. godine, kako bi se na nivou Bosne i Hercegovine okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora Bosne i Hercegovine u skladu sa njenim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima";
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, kako bi se navedeni popis, u skladu sa međunarodnim standardima, mogao obaviti najkasnije do 2023. godine";
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u Bosni i Hercegovini, kako bi se blagovremeno realizirale obaveze iz Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu".

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola";
 • poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju sa nadležnim organima entiteta i kantona s cilјem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu sa nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzir međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine";
 • poslanička inicijativa Edite Đapo "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni član 12 a) Zakona o državlјanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državlјanstva zemalјa koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvolјavaju višestruko državlјanstvo (Danska, Norveška, Luksemburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemlјama zaklјuči bilateralni sporazum";
 • poslanička inicijativa Edite Đapo "da Ministarstvo civilnih poslova BiH uskladi Zakon o jedinstvenom matičnom broju sa Odlukom Ustavnog suda BiH broj U 3/11, Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona".

Predstavnički dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu poslanika Kluba HDZBiH - HNS "kojom Predstavnički dom PSBiH prihvata Deklaraciju Evropskog parlamenta od 23. 09. 2008. i Rezoluciju Evropskog parlamenta od 02. 04. 2009. i donosi Odluku kojom 23. august obilјežava kao Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima";
 • poslaničku inicijativu Damira Arnauta "kojom se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nalaže da u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kojim će se uspostaviti sistem preferencijalnog, instant drugi krug, glasanja za izbor načelnika/gradonačelnika općina i gradova u BiH, kao i za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te kojom se od nadležnih entitetskih organa traži da u istom roku pripreme i usvoje izmjene i dopune relevantnih entitetskih zakona u dijelovima koji se tiču izbora načelnika/gradonačelnika, s cilјem uspostavlјanja navedenog načina i sistema njihovog izbora".

Radi odsustva predlagača, Predstavnički dom nije razmatrao, niti se izjašnjavao o inicijativi poslanika Nenada Nešića kojom se "zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu PSBiH informaciju o mjerama preduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih uslјed pandemije COVID-19".

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Usvojen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojeni su i izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu. Usvojeni su i zaključci po kojima Predstavnički dom:

1. Prihvata 74 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2019. godinu, od kojih:

a) 65 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišljenjem" i "pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta" (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) - Prilog 1. zbirnog mišljenja;

b) devet izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "mišljenjem s rezervom" i "mišljenjem s rezervom sa skretanjem pažnje" (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) - Prilog 2 zbirnog mišljenja.

2. Predstavnički dom obavezuje rukovodstvo 44 institucije BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2019. godini ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje" (obuhvatajući skretanje pažnje uz pozitivna mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i/ili uz pozitivna mišljenja revizora o usklađenosti), na preduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle dalje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u "pozitivnom mišljenju", a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije.

3. Predstavnički dom usvaja predložene zaključke Komisije za 9 institucija BiH, sadržane u pojedinačnim komisijskim mišljenjima za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2019. godinu bili predmet detaljne komisijske analize - Prilog 2. Zbirnog mišljenja.

4. Predstavnički dom traži od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za nadzor nad tržištem BiH da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju daljem jačanju svog sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskog izvještaja.

5. Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH da najkasnije do kraja 2020. godine razmotri revizorske izvještaje za 2019. godinu Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjksih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za nadzor nad tržištem BiH, te da uspostavi odgovarajući nadzor nad realizacijom ovih zaključaka.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH.

Usvojen je i Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti za 2019., čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zaključka poslanice Mirjane Marinković – Lepić u kome se konstatira da Zakon o Pravobranilaštvu BiH nije mijenjan značajnije dugi niz godina, a rješenja kojima je uređena unutarnja organizacija ne pogoduju više današnjem vremenu, te predlaže da se, u roku od 90 dana od usvajanja ovog zaključka, izvrše izmjene samog Zakona o Pravobranilaštvu BiH u cilju unapređenja rada, te kako bi se stvorile pretpostavke za unutarnju reorganizaciju.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Amandman iz Kigalija);
 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, "Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I. Tarčin – Ivan";
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 • Ugovora o grantu (GrCF W2 – projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP);
 • Sporazuma o grantu i Amandman 7. na Ugovor o finansiranju od 27. 2. 2006. izmđu KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu od 5.000.000,00 eura za projekat Ublažavanje uticaja COVID -19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH).

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 09.12.2020.

Naslov: Redakcija