Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o formiranju Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u BiH

11.12.2019.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o formiranju Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u BiH s ciljem unaprijeđenja saobraćajno-obrazovnog rada, saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja.

Ovo Vijeće sastojat će se od 12 članova, predstavnika nadležnih ministarstava i tijela koja upravljaju javnim cestama i stručnjaci za oblast saobraćaja na cestama, a koji će imati mandat u trajanju od četiri godine. Ministar komunikacija i prometa BiH te njegov zamjenik također će biti članovi Vijeća za vrijeme trajanja njihovog mandata.

Ostali članovi Vijeća za sigurnost BiH su Spasoje Mićić i Saša Jasnić, predstavnici nadležnih institucija RS-a za sigurnost saobraćaja i upravljanje cestama te federalni predstavnici Zijad Hodžić i Vinko Vidović.

Vijeće ima pet članova iz reda stručnjaka za oblast sigurnosti saobraćaja na cestama, a to su Osman Lindov, Dražan Primorac, Krsto Lipovac, Milan Tešić i Tomo Lučić.

Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u BiH će biti nadležno za davanje mišljenja na Strategiju sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, razmatranje izvještaje o provođenju Strategije, pripremu politika strateških, planskih i programskih dokumenata iz oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama, analizu stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja, predlaganje potrebnih ativnosti te učešće u aktivnostima koje se provode s ciljem obrazovanja i informiranja javnosti i podizanja savijesti javnosti o značaju sigurnosti saobraćaja na cestama.

Kako je dalje navedeno u odluci. Vijeće će imati obavezu sastajanja najmanje dva puta godišnje, a svoje izvještaje o radu će podnositi Vijeću ministara BiH.

Odluka o formiranju Vijeća za sigurnost saobraćaja stupit će na snagu od idućeg objavljivanja u Službenom glasniku BiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 06.12.2019.

Naslov: Redakcija