Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O HRANITELJSTVU U FBIH: Neophodno harmonizovanje i usklađivanje pravnog okvira i praksi s međunarodnim standardima

11.12.2017.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ostvarilo velike pomake kroz donošenje Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 19/2017 - dalje: Zakon), kojim se želi unaprijediti ova oblast i izjednačiti uvjeti smještaja i naknada na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Ovo je istakao zamjenik federalnog premijera i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača tokom održavanja konferencije o podršci sistemu razvoja hraniteljstva u Federaciji BiH, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona.

Također, istaknuto je da je u sklopu reformskog djelovanja u oblasti socijalne zaštite jedan od pravaca i jačanje alternativnih oblika zbrinjavanja, s fokusom na djecu i transformaciju ustanova koje se bave njihovim zbrinjavanjem.

Postojeće stanje u oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH karakterizira neharmoniziran, nepotpun i nedovoljno osnažen sistem socijalnog zbrinjavanja najranjivijih kategorija stanovništva, prije svega djece, ali i odraslih bez porodičnog staranja, koji nije usklađen sa međunarodnim standardima i potrebama hranjenika. Ovakvo stanje ukazuje na neophodnost harmonizovanja i usklađivanja pravnog okvira i praksi s međunarodnim standardima.

Ministar Drljača je rekao da se, podstičući razvoj hraniteljstva u Federaciji BiH, želi unaprijediti i hramonizirati ovaj sistem, kao i osigurati održiva tranzicija sa institucionalnog na vaninstitucionalno zbrinjavanje, unaprijediti kadrovske i finansijsko-materijalne kapacitete centara za socijalni rad da bi, u konačnici, bio uspostavljen uspješan mehanizam za praćenje i koordinaciju aktivnosti u oblasti hraniteljstva na području Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 08.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772