Zastava Srbije

VLADA RS: Prihvaćena Informacija o Četvrtom izvještaju i Trećem dvogodišnjem izvještaju Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

11.11.2022.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 194. sjednici u Banjaluci, Informaciju o Četvrtom izvještaju i Trećem dvogodišnjem izvještaju Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, i konstatovala da su pripremljeni u skladu sa Pariskim sporazumom uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama te dala saglasnost da se upute u dalju proceduru usvajanja.

Četvrti nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama i Treći dvogodišnji izvještaj o emisijama gasova sa efektom staklene bašte u Bosni i Hercegovini izrađeni su u okviru projekta koji implementira UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao UNFCCC-ovom kontakt institucijom za Bosnu i Hercegovinu, uz finansijsku podršku iz grant sredstava Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (eng. Global Environmental Facility - GEF).

U okviru Četvrtog nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama obračunate su ukupne emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 2015. i 2016. godinu. U 2015. godini udio energetskog sektora u ukupnim emisijama CO2 bio je 78%, a nakon njega slijedi industrijski sektor od 13% i poljoprivredni sektor od 5%, kao i sektor otpada od 4%. U 2016. godini udio energetskog sektora u ukupnim emisijama CO2 bio je 81%, a nakon njega slijedi industrijski sektor od 11% i poljoprivredni sektor i sektor otpada od 4%. U okviru ovog dokumenta izvršena je analiza osjetljivosti na klimatske promjene, aktivnosti koje su preduzete sa ciljem prilagođavanja i mjera ublažavanja klimatskih promjena. Analizirano je i trenutno stanje, te su date preporuke za unapređenje u sistemu mjerenja, izvještavanju i verifikaciji emisija (eng Measurement, Reporting, and Verification - MRV), jačanju javne svijesti, edukaciji i obukama, kao i sistematskom istraživanju, praćenju i prenosu tehnologija.

Treći dvogodišnji izvještaj o emisijama gasova sa efektom staklene bašte je obuhvatio emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 2017. i 2018. godinu, koristeći zvanične podatke nadležnih institucija za hidrometeorološke poslove, fondova za zaštutu životne sredine kao i zavoda za statistiku u oba entiteta i na nivou BiH. Doprinos ukupnim emisijama iz energetskog sektora za 2017. i 2018. godinu iznosio je 80% iz primarne proizvodnje energije, 9% iz industrije, 6% iz poljoprivrednog sektora i sektora upravljanja otpadom. U odnosu na baznu 1990. godinu, smanjenje ukupnih emisija iznosi 10,58% u 2017. godini, odnosno 8,43% u 2018. godini, bez ponora. U okviru navedenog akta predložene su mjere za ublažavanje klimatskih promjena u skladu sa preporukama Sofijske deklaracije, kao i uspostavljanje sistema mjerenja izvještavanja i verifikacije podataka o klimatskim promjenama, kao sastavnog dijela budućih informacionih sistema zaštite životne sredine u BiH.

Realizacijom projekta izrade Četvrtog nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte obezbijeđen je kontinuitet podrške razvoju tehničkih kapaciteta nadležnih institucija za vršenje samoodrživih aktivnosti izrade inventara i izvještavanja koji je pokrenut i podržan u dosadašnjim procesima navedenim u izvještajima Bosne i Hercegovine prema UNFCCC, kao i u dvogodišnjim ažuriranim izvještajima o klimatskim promjenama. Sve aktivnosti u ovom projektu su sprovedene u skladu sa nalazima i preporukama iz prethodnih aktivnosti sprovedenih tokom izrade izvještaja i dvogodišnjih ažuriranih izvještaja prema UNFCCC.

Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kao kontakt instituciju u ime Bosne i Hercegovine prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, da u okviru svojih nadležnosti i uz saradnju sa Ministarstvom energetike i rudarstva, Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom privrede i preduzetništva, Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Republičkim hidrometeorološkim zavodom Republike Srpske, Republičkim zavodom za statistiku i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske prati realizaciju zadatih ciljeva izvještaja, uzimajući u obzir ustavnu i zakonsku nadležnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u datoj oblasti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebnoj finansijskoj pomoći Skijaškom klubu “Olimpik” iz Sokoca, te zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo porodice, omladine i sporta da obezbijede finansijsku pomoć u iznosu od 150.000,00 KM za završetak planiranih radova pred početak nove zimske sezone.

Skijaški klub “Olimpik” Sokolac je kroz svoju dugogodišnju tradiciju ostvario zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni. Veliku pažnju klub, pored rada sa mladima i djecom, poklanja unapređenju uslova za afirmaciju i razvoj skijaškog sporta u Republici Srpskoj i šire. Jedan od glavnih projekata ovog kluba, koji je u toku, je izgradnja ski lifta na uzvišenju Puhovac u Sokocu.

Na ovaj način pored stvaranja uslova za bolji rad samog kluba, te postizanje boljih sportskih rezultata mladih takmičara iz Sokoca i regiona, izgradnja ski lifta će doprinijeti razvoju sportsko - turističkih potencijala Sokoca. Izgradnja i opremanje ski staze sa svim pratećim sadržajima proširiće zimsku ali i ljetnu sportsko - turističku ponudu, ne samo Sokoca već cijele Republike Srpske, odnosno Olimpijskog centra Jahorina.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 10.11.2022.

Naslov: Redakcija