Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O TRGOVINI: Propisana je zabrana prodaje alkoholnih pića, drugih pića koja sadrže alkohol, duvana i duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, kao i obaveza trgovaca da na svim prodajnim mjestima gdje se prodaju navedeni proizvodi istaknu oznaku o zabrani njihove prodaje maloljetnim licima

11.11.2019.


Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o trgovini kojim se uređuje trgovinska djelatnost u Republici Srpskoj, što podrazumijeva uređivanje postupanja i obaveza trgovaca, kao i uslova za obavljanje trgovinskih usluga.

Novine koje su uvrštene u Prijedlog zakona o trgovini odnose se na propisivanje obaveze da Ministarstvo trgovine i turizma od trgovaca prikuplja podatke o trgovini i trgovinskoj mreži, cijenama, promjeni cijena roba i usluga, zalihama, marži i druge podatke radi iniciranja i praćenja efekata mjera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine i mjera unapređenja trgovine.

Novim Zakonom predviđeno je da se, u cilju usmjeravanja unapređenja i razvoja trgovine u Republici Srpskoj, u budžetu mogu planirati sredstva za finansiranje promotivnih aktivnosti za stvaranje i razvoj brenda, podsticanje proizvođača-trgovaca ili pružalaca usluga na sprovođenju aktivnosti na brendiranju proizvoda roba i usluga namijenjenih tržištu, te aktivnosti na kreiranju brenda, kao što su: dizajn, marketing, pakovanje i drugo. Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti koji su registrovani za obavljanje djelatnosti proizvodnje i trgovine u Republici Srpskoj.

U Prijedlogu zakona propisana je zabrana prodaje alkoholnih pića, drugih pića koja sadrže alkohol, duvana i duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, kao i obaveza trgovaca da na svim prodajnim mjestima gdje se prodaju navedeni proizvodi istaknu oznaku o zabrani njihove prodaje maloljetnim licima.

Propisuje se i da ministar donosi rješenje fizičkom licu za obavljanje špediterskih poslova, te na osnovu rješenja izdaje certifikat, za čije izdavanje fizičko lice mora imati položen stručni ispit. Propisani su i formalni uslovi za izdavanje certifikata.

S obzirom na sve veću zastupljenost trgovine na Internetu i pojavu određenih devijacija zbog nepreciznih zakonskih rješenja, novim Zakonom o trgovini detaljnije je uređena prodaja na Internetu, kao i ostali oblici prodaje na daljinu.

Prijedlog zakona o trgovini dalje će biti upućen u proceduru prema Narodnoj skupštini Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva trgovine i turizma RS, 7.11.2019.

Naslov: Redakcija