Zastava Srbije

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BIH TRAŽI DONOŠENJE ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA I O ZAŠTITI PRIJAVILACA KORUPCIJE

11.10.2023.


Transparency International BiH (TI BiH) uputio je zvaničnu inicijativu Predstavničkom doma Parlamenta Federacije BiH za donošenje novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije.

Prema poslovniku, Predstavnički dom Parlamenta FBiH mora se izjasniti o inicijativi u narednih 30 dana.

Također, TI BiH je uputio i ponovljenu inicijativu u kabinet premijera FBiH Nermina Nikšića jer se radi se o dva važna antikorupcijska zakona iz 14 prioriteta EU koje je Vlada FBiH povukla iz procedure još u maju ove godine i nikada ih nije ponovo uputila u Parlament.

TI BiH je još tada upozorio da su ovi zakoni prošli određene procedure i usaglašavanja i da će se izgubiti značajno vrijeme koje će brojni funkcioneri iskoristiti da i dalje nesmetano budu u sukobu interesa, obavljaju višestruke funkcije i dodjeljuju javni novac i poslove sopstvenim privatnim preduzećima i udruženjima.

"Neusvajanje ovih zakona kao i brojna imenovanja koje je nedavno izvršila Vlada FBiH gdje su osobe koje su direktno u sukobu interesa postavljene na značajne funkcije, suprotna su deklarativnom opredjeljenju ove Vlade za ispunjavanje uslova iz 14 prioriteta. To je posebno otvoreno izraženo u slučaju imenovanja sina ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka za direktora javne ustanove, kao i kod dodjele važnih poslova porodičnoj firmi ovog ministra od strane pojedinih javnih preduzeća", navode iz TI BiH.

Ovakvi potezi pokazali su da vlast očigledno nema namjeru da u skorije vrijeme adekvatno reguliše ove oblasti pa TI BiH očekuje da o svemu čuje zvanično obrazloženje.

Također treba podsjetiti da se navršava punih 10 godina kako u ovom entitetu ne postoji nadležno tijelo kojem se mogu prijaviti slučajevi sukoba interesa, a da brojne institucije potpuno ignorišu postojanje ovog zakona prilikom imenovanja ili dodjele budžetskih sredstva organizacijama i privatnim firmama koje vode javni funkcioneri.

Prema posljednjim podacima TI BiH, 241 funkcioner u FBiH obavlja više od jedne funkcije u javnim preduzećima i javnim ustanovama, a brojni imaju i dodatne angažmane u neprofitnim organizacijama koje se finansiraju iz budžeta.

U inicijativi koja je upućena Vladi i Parlamentu, TI BiH podsjeća da je Federacija BiH jedini nivo vlasti koji nije zakonski zaštito prijavioce korupcije i da zaposlenici javnog sektora koji se odluče da prijave nepravilnosti i dalje nemaju institucionalnu zaštitu.

Na kraju, imajući u vidu opredjeljenje nove vlasti u FBiH za ispunjavanje uslova iz 14 prioriteta od kojih se veliki dio obaveza odnosi na entiteta, a ne samo na državni nivo, TI BiH još jednom apeluje na usvajanje ovih važnih zakona koji su ključni za vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 06.10.2023.

Naslov: Redakcija