Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BIH: Održana prva obuka za institucije Federacije BiH u oblastima proaktivne transparentnosti i odgovornosti


Transparency International u Bosni i Hercegovini (TIBiH) održao je 10. oktobra 2016. godine prvu obuku za institucije Federacije BiH u oblastima proaktivne transparentnosti i odgovornosti, te ukazao na ključne preporuke analiza stanja u oblasti otvorenih podataka i proaktivne transparentnosti u institucijama Federacije BiH.

TIBiH će kroz šest radionica programa obuke jačati kapacitet federalnih institucija u oblastima komunikacije s javnošću, otvorenih podataka i komunikacije putem digitalnih medija da bi se izradile smjernice i zahtjevi proaktivne transparentnosti, i ojačali kapaciteti institucija u ovoj oblasti.

 

Istraživanja TIBiH u oblasti transparentnosti, odgovornosti i integriteta su pokazala da je, kako navode, stanje u ovoj oblasti nezadovoljavajuće.

- Institucije na federalnom nivou, ali i drugim nivoima, još nemaju praksu objavljivanja niti osnovnih informacija i podataka vezanih za svoj rad, kao što je finansijski izvještaji ili redovni godišnji izvještaji, propisane statističke podatke, predložene budžete - izjavila je izvršna direktorica TIBiH Lejla Ibranović.

Ona navodi da proaktivna transparentnost nije sveobuhvatno regulirana ni zakonskim okvirom u BiH, a ističe da je otvorena vlast i proaktivna transparentnost javnih institucija imperativ kojem treba težiti.

Pojašnjavajući razliku između transparentnosti i proaktivne transparentnosti, ekspertica Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) u Republici Hrvatskoj Tamara Puhovska kaže da je lakše i za građane i za institucije da se stvari odmah objavljuju, da se time povećava povjerenje građana u same institucije, nego da građani dobijaju informacije na zahtjev.

- Informacija je valuta demokratije, a to znači da ukoliko građani, preduzeća, udruge, nemaju informaciju, znači da oni ne mogu niti znati, niti nadgledati a niti uticati na to ko radi, zašto i kojim novcima radi, te na koji način radi - naglašava Puhovska i dodaje da informacije od javnog značaja trebaju biti dostupne.

U Hrvatskoj je, dodaje, osnovan Ured povjerenstva, kao neovisna institucija koju bira Sabor i nije podložna izbornom ciklusu.

U okviru šest obuka, koliko je projektom planirano, TI u BiH će pružiti podršku izradi smjernica i zahtjeva proaktivne transparentnosti za federalne organe uprave i upravne organizacije koje bi trebale biti osnova za postizanje veće transparentnosti u radu javnih institucija, što je jedan od proklamovanih principa u Reformskoj agendi za BiH 2015-2016.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 10.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772