Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SEMINAR "SUDSKA NAGODBA" 11. I 12. OKTOBRA 2016. GODINE U SARAJEVU


Seminar na temu "Sudska nagodba" biti će održan 11. i 12 oktobra 2016. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH) u Sarajevu.

Seminar organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s CEST-om FBiH u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške.

Svrha seminara jeste jačanje kapaciteta i razvoj vještina sudija i stručnih saradnika u upotrebi i zaključivanju sudske nagodbe. Potencijal rješavanja predmeta putem sudske nagodbe je značajan za efikasnost pravosuđa, uz postizanje zadovoljstva stranaka radom suda, a doprinosi i boljem privrednom okruženju i boljim odnosima među strankama.

Seminar će otvoriti predstavnici CEST-a FBiH i VSTV-a BiH, a predavanja će držati Nebojša Joksimović, sudija Općinskog suda u Sarajevu i Asmira Bešić, sudija Općinskog suda u Tuzli. Ovaj seminar je prvenstveno namijenjen sudijama i stručnim saradnicima koji žele unaprijediti rad i produktivnost suda te povećati efikasnost pravosuđa u BiH.


Izvor: Vebsajt BiH-Pravo, 10.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772