Zastava Srbije

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA OSOBLJA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BIH: Doći će do usklađivanja koeficijenata svih zaposlenih, neovisno o tome da li su zaposleni u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova BiH ili u DKP-ima BiH, te biti omogućena primjena Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda i na zaposlene u DKP-ima BiH

11.09.2023.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP BiH).

Donošenjem ovog pravilnika doći će do usklađivanja koeficijenata svih zaposlenih, neovisno o tome da li su zaposleni u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova BiH ili u DKP-ima BiH, te biti omogućena primjena Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda i na zaposlene u DKP-ima BiH.

Naime, Vijeće ministara BiH donijelo je novu Odluku o koeficijentima za diplomatsko-konzularno osoblje, kojom su koeficijenti za obračun plaća navedenom osoblju usklađeni s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, te za pojedine kategorije zaposlenih u institucijama BiH povećani za 0,2. U tom smislu, ovim pravilnikom koeficijenti za obračun plaće osoblju u DKP-ima BiH su usklađeni s koeficijentima za obračun plaće za diplomatsko-konzularno osoblje.

Također, predloženim izmjenama utvrđuju se unutrašnji platni razredi za osoblje u DKP-ima BiH, čime se stvaraju pravne pretpostavke za početak primjene Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda. Naime, u dosadašnjem članu 4. Pravilnika bili su utvrđeni samo nulti unutrašnji platni razredi, što je onemogućavalo da se odredbe predmetne metodologije primjenjuju i na zaposleno osoblje u DKP-ima BiH.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u DKP-ima BiH stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1. 1. 2023. godine.

Sredstva za realizaciju Pravilnika, u iznosu od oko 665.000 KM, bit će osigurana u okviru odobrenog budžeta Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2023. godinu, vodeći računa o dinamici odlazaka i povrataka zaposlenih u diplomatsko-konzularnoj mreži i otvaranja novih DKP-a u svijetu.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 07.09.2023.

Naslov: Redakcija