Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSTVU RS: Uspostavlja se Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva u Republici Srpskoj

11.09.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, kojim se uspostavlja Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva u Republici Srpskoj.

Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, odnosno turističke djelatnosti.

Sistem elektronske prijave pojednostavljuje prijavu i odjavu domaćih i stranih turista, evidenciju uplaćenih boravišnih taksi, smanjuje broj administrativnih procedura i olakšava poslovanje ugostiteljima, a turistima obezbjeđuje viši kvalitet usluga, smještaj u legalnim ugostiteljskim objektima, institucijama i organima uprave donosi unapređenje statističkog praćenja turističkog prometa i analizu i uvid u bazu podataka o smještajnim objektima i pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja i čini efikasniji sistem naplata boravišnih taksi (suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti).

Takođe, predloženim zakonom definiše se pojam “ugostiteljske usluge", kojim se omogućava ugostiteljima da u slučaju kada gost koristi više usluga u istom ugostiteljskom objektu, po okončanju pružanja usluga gostu izda jedan propisan račun za sve pružene usluge.

Ovim zakonom predviđeno je da jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi vrši kategorizaciju hostela i objekata seoskog turizma. Naime, imajući u vidu da je seoski turizam jedna od vodećih grana razvoja turističkog sektora, neophodno je da se postignu određeni standardi u pružanju tih usluga i time postigne bolja ponuda u ovoj oblasti. Takođe, s ciljem daljeg povećanja broja pružalaca usluga na selu u objektu seoskog turizma, ukinuto je ograničenje po pitanju broja gostiju kojima se istovremeno mogu pružati usluge smještaja, odnosno ishrane i pića.

Nacrtom zakona se mijenjaju uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima vrste: apartman, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje. Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se da fizička lica, koja nisu registrovana kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, obavljaju ugostiteljske usluge u jednom objektu koji je u njegovom vlasništvu. Dosadašnjim zakonskim rješenjem se dozvoljavalo da predmetni ugostitelji obavljaju ugostiteljske usluge u apartmanima, kućama za odmor ili sobama za iznajmljivanje koji su u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu njegovog bračnog ili vanbračnog supružnika, krvnih srodnika u pravoj liniji do trećeg stepena srodstva ili u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva.

Takođe, Nacrtom zakona se smanjuje smještajni kapacitet ugostitelja koji pružaju usluge smještaja, ishrane i pića u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje, na način da se predviđa da je maksimalan smještajni kapacitet četiri smještajne jedinice, odnosno osam kreveta. Ovom zakonskom normom nastoji se da se smanji zona sive ekonomije u oblasti ugostiteljstva i da se posredno poboljša položaj hotela, motela i pansiona na tržištu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.09.2023.

Naslov: Redakcija