Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za period 01.01. do 30.06.2020. godine

11.09.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 87. sjednici, u Banjaluci, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. do 30.06.2020. godine, prema kome su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 1,953.2 miliona KM, što predstavlja 108% u odnosu na Rebalans za prvih šest mjeseci 2020. godine.

U navedenom periodu, prihodi od direktnih poreza ostvareni su u iznosu od 625.5 miliona KM, što predstavlja 99% od Rebalansa za prvih šest mjeseci 2020. godine. Indirektni porezi su ostvareni u iznosu od 555.0 miliona KM, odnosno 86% od Rebalansa za prvih šest mjeseci 2020. godine, dok je na poziciji neporeski prihodi ostvaren iznos od 93.6 miliona KM, što predstavlja izvršenje od 94 % u odnosu na Rebalans za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 1,713.4 miliona KM, što predstavlja 95% u odnosu na Rebalans za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Ino-dug je u prvoj polovini 2020. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 127.2 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 122.6 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je donijela Zaključak u vezi sa obilježavanjem 15. septembra 2020. godine kao Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

U Republici Srpskoj se 15. septembar 2020. godine obilježava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Republički organi uprave, jedinice lokalne samouprave i druge javne ustanove će na prigodan način obilježiti Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz obavezno isticanje zastave Republike Srpske.

Zadužuju se Republički protokol i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica da organizuju i koordiniraju obilježavanje Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o Projektu za oporavak i podršku poslovnim subjektima i inicijativu za pregovore sa Svjetskom bankom - Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za kreditna sredstva u iznosu oko 23 miliona evra, sa rokom otplate do 15 godina i petogodišnjim periodom odgode.

Razvojni cilj projekta je da se omogući podrška oporavku poslovnih subjekata u privatnom vlasništvu na čije je poslovanje negativno uticala pandemija COVID-19 kroz pristup dodatnom finansiranju, ali i putem konsolidovanih javnih programa podrške poslovnim subjektima.

Ovaj projekat sastoji se od tri komponente, od kojih će se prva realizovati posredstvom Investiciono razvojne banke, a namijenjena je finansijski održivim mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom vlasništvu čije je poslovanje snažno pogođeno pandemijom COVID-19. Takođe, ovom komponentom biće obuhvaćena i mikro, mala i srednja preduzeća u osjetljivim tržišnim segmentima (poslovni subjekti koji su u vlasništvu žena ili kojima upravljaju žene, poslovni subjekti u manje razvijenim regionima i tzv. mladi poslovni subjekti), bez obzira na uticaj pandemije COVID-19.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Ovom odlukom odobrava se isplata finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 750.000,00 KM kako slijedi:

Redni br.

 

Nerazvijene opštine

 

1

Bratunac

27.871,50

2

Višegrad

18.971,50

3

Vlasenica

25.221,50

4

Donji Žabar

20.171,50

5

Kostajnica

22.871,50

6

Ljubinje

23.371,50

7

Nevesinje

24.121,50

8

Novi Grad

20.271,50

9

Petrovac

14.046,50

10

Petrovo

22.971,50

11

Ribnik

21.021,50

12

Rogatica

18.921,50

13

Han Pijesak

19.946,50

14

Šamac

24.871,50

15

Šipovo

18.921,50

Redni br.

 

Izrazito nerazvijene opštine

 

1

Berkovići

17.971,50

2

Vukosavlje

25.771,50

3

Istočni Drvar

14.971,50

4

Istočni Mostar

23.321,50

5

Istočni Stari Grad

16.421,50

6

Jezero

24.321,50

7

Kalinovik

19.271,50

8

Kneževo

24.771,50

9

Krupa na Uni

24.321,50

10

Kupres

17.971,50

11

Lopare

22.271,50

12

Novo Goražde

18.921,50

13

Osmaci

20.771,50

14

Oštra Luka

24.321,50

15

Pelagićevo

19.321,50

16

Rudo

24.771,50

17

Srebrenica

18.921,50

18

Trnovo

19.871,50

19

Čajniče

23.371,50

20

Šekovići

24.769,00

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji upisa učenika u deficitarna zanimanja za školsku 2020/2021. godinu.

Vlada Republike Srpske, na sjednici održanoj 28.05.2020. godine, zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da listu deficitarnih zanimanja objavi na zvaničnoj internet stranici i da u saradnji sa Ministarstvom finansija obezbijedi sredstva za stipendije u iznosu od 100,00 KM i prevoz učenika od kuće do škole, na mjesečnom nivou, za učenike koji se upisuju u prvi razred srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini, u deficitarna zanimanja.

Ministarstvo prosvjete i kulture pripremilo je upisne politike u srednje škole u saradnji sa lokalnim zajednicama i privredom kako bi iste bile prilagođene potrebama tržišta rada. Ove stimulativne mjere predstavljaju opredjeljenje Vlade Republike Srpske da zajedno sa privrednom zajednicom kreira usmjerene upisne politike.

U 27 jedinica lokalne samouprave u 32 škole relizovan je upis 591 učenika u 21 zanimanje.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa Ministarstvom finansija preduzme potrebne aktivnosti u cilju provođenja preuzetih obaveza u vezi sa upisom učenika u deficitarna zanimanja u školskoj 2020/2021. godini.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta "e-beba".

Opšti cilj projekta "e beba" je uspostavljanje sistema elektronski bezbjedne razmjene podataka između nadležnih institucija Republike Srpske s ciljem omogućavanja elektronske prijave rođenja djeteta. Elektronski postupak prijave rođenje djeteta obuhvataće postupke konstatovanja činjenice rođenja djeteta u porodilištu, upis u matičnu knjigu rođenih i evidenciju prebivališta, kao i upis u matičnu evidenciju osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Nakon uspješno završenog svakog navedenog postupka, roditelji će elektronski dobijati obavještenje o završenim postupcima na prijavljenu elektronsku adresu, dok će na adresu prebivališta dobijati štampani izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o adresi prebivališta, kao i ovjerenu zdravstvenu knjižicu djeteta.

Dakle, umjesto sadašnjih pet do šest posjeta različitim nadležnim institucijama, roditelji će nakon implementacije ovog projekta, uz prethodno ispunjene uslove za elektronsku prijavu, biti u mogućnosti da nakon inicijalnog dostavljanja podataka u porodilištu dobijaju navedene dokumente na kućnu adresu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju Parka prirode "Orjen".

Ovom odlukom proglašava se područje Orjena i Bijele gore na teritoriji grada Trebinja, u kategoriji V – zaštićeni pejzaži – park prirode.

Cilj donošenje Odluke je očuvanje prirode, kao i težnja da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi. To podrazumijeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj mjeri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 10.09.2020

Naslov: Redakcija