Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA: Javni poziv za 55. aukciju trezorskih zapisa

11.09.2017.


Na osnovu člana 10. Uredbe o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa ("Sl. glasnik RS", br. 58/2015) i Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017), Ministarstvo finansija Republike Srpske, objavljuje:

JAVNI POZIV

za učestvovanje na aukciji trezorskih zapisa

Republike Srpske

1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji trezorskih zapisa Republike Srpske.

 2. U skladu sa Rješenjem o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske broj: 06.01/020-2087/17 od 6.9.2017. godine i obavještenjem Centralnog registra hartija od vrijednosti o lokalnoj oznaci i ISIN broju, definisani su osnovni elementi emisije:

 • Emitent: Republika Srpska;
 • Opis emisije: pedesettreća emisija trezorskih zapisa;
 • Planirani iznos emisije: 10.000.000,00 KM;
 • Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM;
 • Valuta: konvertibilna marka;
 • Oznaka trezorskog zapisa: RS17-T08;
 • ISIN broj: BA10RS17T085;
 • Datum aukcije: 18.09.2017. godine;
 • Rok dospijeća: šest mjeseci;
 • Datum dospijeća: 16.03.2018. godine;
 • Datum isplate: 16.03.2018. godine.

3. Osnovni elementi aukcije:

 • Datum i vrijeme održavanja: 18.09.2017. godine, od 11:00 do 13:00 časova;
 • Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 11:00 do 12:30 časova, uz dodatak slučajno odabranog vremena između 0 i 300 sekundi ("random time");
 • Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu;
 • Metoda aukcije: jedinstvena cijena;
 • Vrsta cijene: diskontna cijena;
 • Vrijeme objave izvještaja o rezultatima: 18.09.2017. godine, do 15:00 časova;
 • Način objave izvještaja o rezultatima: internet-stranica Ministarstva finansija RS i internet-stranica Banjalučke berze;
 • Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu: 19.09.2017. godine, do 10:00 časova;
 • Račun na koji se vrši uplata: 562-099-80970167-12;
 • Datum registracije hartije od vrijednosti: 19.09.2017. godine;
 • Kontakt osobe: Radmila Vučenović, tel: 051/339-128, e-mail: r.vucenovic@mf.vladars.net, Marija Ćendić, tel: 051/339-135, e-mail: m.cendic@mf.vladars.net i Ilinka Janjić, tel: 051/339-127, e-mail: i.janjic@mf.vladars.net.

IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 08.09.2017.

Naslov: Redakcija