Zastava Srbije

ODRŽANA 137. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

11.08.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 137. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-juni 2017. godine.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2017. godine iznosio je 3.951.379 hiljada KM i za 16,26% veći je nego za isti period 2016. godine.

Republika Srpska je u prvih šest mjeseci 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine ostvarila:

-       Povećanje spoljnotrgovinskog prometa za 16,26%,

-       Povećanje izvoza za 21,40%

-       Povećanje uvoza za 12,89 %

-       Povećanje pokrivenost uvoza izvozom za 4,94 % i koja je iznosila 70,44%, 

-       Smanjenje ukupnog deficita  za 23.191.000,00 KM i iznosio je 685.350.000,00 KM.

Republika Srpska je u prvih šest mjeseci 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, sa državama potpisnicama CEFTA-e, ostvarila:

-       Povećanje ukupnog spoljnotrgovinskog prometa u iznosu od  15,56%,

-       Povećanje ukupnog uvoza u iznosu od 8,28%,

-       Povećanje  ukupnog izvoza u iznosu od 28,50%,

-       Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 10,50 % i iznosila je 66,71 %,

-       Smanjenje deficita spoljnotrgovinske razmjene za 31.237.000,00 KM i iznosi 145.344.000,00 KM.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske sa državama Evropske Unije u prvih šest mjeseci 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine veći je za 14,59%. Uvoz Republike Srpske iz država EU u posmatranom periodu veći je za 12,44%, a izvoz je povećan za 16,82%.

Pokrivenost uvoza izvozom Republike Srpske za period januar-juni 2017. godine u odnosu na države EU iznosila je 100,52% (povećanje od 3,77 % u odnosu na isti period 2016. godine).

Ukupan suficit Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2017. godine u odnosu na zemlje EU je 6.193.000,00 KM, što je povećanje za 40.363.000,00 KM u odnosu na isti period 2016.godine, kada je bio deficit u iznosu od  34.170.000,00 KM.

Bitno je naglasiti da je u poslednjih jedanaest godina Republika Srpska u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarila najmanji deficit i najveću pokrivenost uvoza izvozom.

Prezentovani podaci, prvenstveno oni o povećanju izvoza od čak 21,4% u odnosu na isti period prošle godine, te povećanje pokrivenosti uvoza izvozom koja prvi put prelazi 70%, predstavljaju izuzetno ohrabrujuće pokazatelje za ukupnu privredu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Strategiju upravljanja dugom Republike Srpske za period 2017-2020. godine.

 

Glavni cilj upravljanja dugom Republike Srpske je obezbjeđenje finansijskih sredstava za finansiranje odobrenih investicionih projekata, refinansiranje posmatranog duga i izvršenje budžeta Republike Srpske, uz minimalne troškove i rizike, a imajući u vidu stepen razvijenosti ekonomije i domaćeg tržišta hartija od vrijednosti, kao i zakonom zadata ograničenja zaduživanja.

Od četiri predložene strategije koje su bile predmet razmatranja, Vlada se opredjelila za strategiju diverzifikacije izvora finansiranja i instrumenata kao preferiranu, koju će implementirati u narednom srednjoročnom periodu.

U svrhu ostvarenja glavnog cilja upravljanja dugom, Strategijom upravljanja dugom definisani ciljevi zaduživanja su obezbijediti mogućnosti kontinuiranog zaduživanja na domaćem finansijskom tržištu i istražiti mogućnosti zaduživanja na inostranom finansijskom tržištu, uz prihvatljive uslove, te minimizirati troškove, uz prihvatljiv nivo rizika, imajući u vidu razvoj domaćeg tržišta hartija od vrijednosti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.2017-31.03.2017. godine.

Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u prvom kvartalu 2017. godine ostvareni su u iznosu od 591.4 miliona KM, ostvarenje je 103% jer je finansijski plan bio 574 miliona KM.

Ukupni konsolidovani rashodi i izdaci u periodu 01.01.-31.03.2017. godine su iskazani u iznosu od 720.2 miliona KM.

Ino-dug je u prvom kvartalu 2017. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 59.2 miliona  KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 102.8 miliona KM.


Izvor: Narodna skupština Republike Srpske, 10.08.2017.

Naslov: Narodna skupština Republike Srpske, 10.08.2017.