Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REGULATORNA TIJELA U FINANSIJSKOM SEKTORU U RS RADE U NEPOTPUNOM SASTAVU: POSTAVLJA SE PITANJE ZAKONITOSTI NJIHOVOG RADA I ODLUKA KOJE DONOSE


  • REGULATORNA TIJELA U FINANSIJSKOM SEKTORU U RS RADE U NEPOTPUNOM SASTAVU: POSTAVLJA SE PITANJE ZAKONITOSTI NJIHOVOG RADA I ODLUKA KOJE DONOSE

Sva tri regulatora finansijskog sistema Republike Srpske - Agencija za osiguranje RS, Agencija za bankarstvo i Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) rade u nepotpunom sastavu što može dovesti u pitanje zakonitost njihovih odluka te dodatno pogoršati već poljuljano povjerenje u ovaj sektor.

Ministarstvo finansija RS izbjegava raspisivanje konkursa za članove UO Agencije i KHOV te predlaganje liste kandidata Narodnoj skupštini RS kojoj ova tri regulatora podnose izvještaj o radu.

Finansijski sistem Republike Srpske, posebno bankarski sektor, u posljednje vrijeme potresle su brojne afere. Propast dvije banke, hapšenje direktorica Agencije za bankarstvo RS i jedne banke, istrage u vezi sa kreditima, samo su neki od problema sa kojima se suočava bankarski sektor RS u zadnje dvije godine, a turbulentno je i na tržištu osiguranja.

Ovi problemi, nepotpun sastav regulatornih organa i potpuno pasivan odnos Vlade RS prema tome šalju veoma lošu poruku o cjelokupnom finansijskom sistemu RS.

Poslove uhapšenog direktora Agencije za bankarstvo obavlja zamjenik, dok u Agenciji za osiguranje RS ne funkcioniše Upravni odbor koji trenutno od pet ima samo dva člana. Iako je Ministarstvo finansija RS još krajem prošle godine raspisalo konkurs za izbor predsjednika i jednog člana UO Agencije oni nisu izabrani jer potencijalni članovi nisu dobili dovoljan broj glasova poslanika za te funkcije.

U punom kapacitetu ne radi ni KHOV jer je zbog smrti jednog ostala sa tri člana i predsjednikom. Komisija je i u prethodnom mandatu imala problema sa funkcionisanjem, jer više od godinu dana nakon isteka mandata starim članovima, novi nisu bili izabrani, a odluke koje su tada donisili su padale na sudu.

Predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje RS Milomir Durmić rekao je za CAPITAL da je UO Agencije odlaskom Srđana Šuputa ostao bez kvoruma za donošenje odluka.

Istakao je da je nadležnost UO, između ostalog, da donosi odluke i podzakonske akte na prijedlog Agencije i da je potpuno suludo da jedna ovakva institucija nema UO.

“Iznenađujući su potezi Vlade RS. Nejasno je zašto nije raspisala konkurse za sve institucije koje nemaju sve članove. Poznato je da ti postupci traju dugo, tako da je jasno da će i Agencija za osiguranje i KHOV još neko vrijeme biti u ovakvom sastavu. Naravno da ovakvo stanje daje potpuno negativnu sliku finansijskog sektora, a što se tiče konkretno Agencije za osiguranje, nama UO koji nije u punom kapacitetu apsolutno ne ulijeva povjerenje”, istakao je Durmić.

Član Skupštine Udruženja banka BiH i direktor NLB banke Radovan Bajić kaže da se hapšenje direktorice Agencije za bankarstvo nije negativno odrazio na rad ove institucije i da su banke pod svakodnevnim nadzorom.

“Zamjenik direktora Agencije ima ovlašćenja direktora i on u punom kapacitetu obavlja funkciju rukovodioca te institucije. Koliko ja znam nema nekih prepreka za normalno funkcionisanje Agencije, niti smo mi u banci osjetili neku promjenu u tom smislu. Međutim, kada su u pitanju ostali regulatori finansijskog sektora, mislim da bi Ministarstvo finansija trebalo što prije da pokrene aktivnosti u vezi sa kompletiranjem KHOV koja ima značajnu ulogu na tržištu kapitala”, istakao je Bajić.

Advokat Aleksandar Sajić, koji ima dugogodišnje iskustvo u radu sa klijentima na koje su se odnosile odluke regulatora, kaže da situacija u Agenciji za osiguranje i KHOV unosi ogromnu nestabilnost na finansijska tržišta i da je nevjerovatno da Ministarstvo finansija i Vlada RS dopuštaju da takvo stanje traje već duži period.

“Kada je riječ o KHOV vidjeli smo da su u ranijem periodu neke odluke koje su donesene mimo mandata članova stavljene van snage. Što se tiče tržišta osiguranja tu je stanje haotično i smatram da Agencija veoma malo radi na tome da to riješi, a pitanje je i koliko su kompetentni ljudi koji tamo rade. S druge strane, u Agenciji za bankarstvo je situacija nešto drugačija. Kada je riječ o kadrovima mislim da su kvalitetniji nego u Agenciji za osiguranje, a da li su neki propusti rađeni svjesno ili nesvjesno to je drugo pitanje”, kazao je Sajić.

On je istakao da Vlada mora hitno da omogući da se organi koji ne funkcionišu u punom kapacitetu popune, a onda da se i pooštre uslovi koje moraju da ispunjavaju direktori ovih agencija.

Izvor: vebsajt Capital, 10.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772