Zastava Srbije

UREDBA O PROGRAMU POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED INFLACIJE I RASTA POTROŠAČKIH CIJENA: Dio uredbe odnosi se na mogućnost da poslodavci isplate jednokratnu pomoć radnicima u Federaciji BiH bez plaćanja poreza i doprinosa. Isplata je moguća do 31. decembra 2022. godine

11.07.2022.


Vlada Federacije BiH usvojila je Uredbu o programu pomoći stanovništvu usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena. Niz mjera biće usmjereno na finansijsku i materijalnu podršku najugroženijim kategorijama stanovništva.

Prema riječima premijera Federacije BiH Fadila Novalića, inflacija ne pogađa sve kategorije stanovništva jednako, pa je Vlada FBiH odlučila da pomogne penzionerima, borcima, invalidima i porodicama koje su u stanju socijalne potrebe.

- Ovo nije naša prva reakcija, neće biti ni zadnja. Pripremamo još jednu uredbu koja se odnosi na podršku kada je u pitanju električna energije, kao i uredbu koja će biti usmjerena na pomoć našim školarcima. I prije ovoga mi smo reagirali na ovu krizu tako što smo zamrznuli marže na prehrambene proizvode, energetske derivate, potrudili smo se da cijena električne energije ne poraste ove godine za stanovništvo, iako je za trećinu proizvodne ispod cijene. Budžetom smo reagirali tako što smo povećali penzije 11 posto, gotovo uduplali budžet za poljoprivredu, za izbjeglice i niz drugih mjera koje smo donosili u ovom periodu - kazao je Novalić.

Jednokratnom novčanom podrškom od po 100 KM biće obuhvaćeno više od 530.000 stanovnika, među kojima je 378.000 penzionera, zatim 100.000 korisnika boračkih naknada, te 53.000 osoba sa invaliditetom i civilne žrtve rata. Pakete osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od po 500 KM iz robnih rezervi FBiH, dobiće 10.000 porodica koje su u stanju socijalne potrebe.

Premijer Novalić kaže da je moguće servisirati sve ove potrebe jer su rasli bruto društveni proizvod i prihodi, te izvoz i broj zaposlenih. Podsjetio je i na inicijativu Vlade FBiH kojom je zaustavljen izvoz peleta i obradivog drveta iz BiH. Pozvao je i druge nivoe vlasti da harmoniziraju mjere u oblastima za koje su nadležni i osiguraju podršku ugroženim stanovnicima.

- Dobili su 200 miliona KM i očekujem da iz tih sredstava koja su im suficit, donesu mjere, jer to mogu. Federacija iz indirektnih poreza dobiva samo trećinu, ne možemo pokriti 100 posto socijalnih potreba. Pozivam da se svi udružimo u rješavanju problema, općine i kantone, ali i poslodavce koje oslobađamo obaveza, a sebe prihoda, kako bi bez obaveze pomogli i uposlene, njih oko 535.500. Bez obzira na pritiske i napade, mi kontinuirano provodimo ono što se očekuje od jedne vlade, ovo nije politika - ukazao je Novalić.

Dio usvojene uredbe odnosi se na mogućnost da poslodavci isplate jednokratnu pomoć radnicima u Federaciji BiH bez plaćanja poreza i doprinosa. Prema riječima federalne ministrice finansija Jelke Milićević, isplata je moguća do 31. decembra ove godine.

- To je stvar poslodavca i to je njihova dobra volja. Mogu isplatiti 1.080 KM, 100 KM ili 50 KM. Ne stvaramo nikome obavezu, već ostavljamo mogućnost poslodavcima da lakše prebrodimo ovu situaciju - ukazala je ministrica Milićević.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača pojasnio je da jedan korisnik neće biti u mogućnosti da koristi više naknada.

- Ukoliko osoba ostvaruje pravo po više osnova, neće biti dupliranja, imaće pravo na jednu naknadu od 100 KM - ukazao je Drljača.

Isplata jednokratne pomoći za penzionere doći će uz julsku penziju, a za ostale kategorije u roku od 60 dana.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.07.2022.

Naslov: Redakcija