Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA, O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA, TE O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FBIH: Prijedlozi zakona upućeni u parlamentarnu proceduru donošenja po skraćenom postupku

11.07.2022.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila prijedloge zakona o dopunama zakona o premjeru i katastru zemljišta, o premjeru i katastru nekretnina, te o zemljišnim knjigama FBiH, te ih uputila u parlamentarnu proceduru donošenja po skraćenom postupku.

Federalno ministarstvo pravde obrazložilo je da je cilj predloženih dopuna ovih zakona osiguranje zakonskih pretpostavki za povećanje stepena integracije u procesu održavanja podataka katastra i zemljišne knjige, s težištem na ona područja i nekretnine koje su prošle proces usaglašavanja, a kako bi se ti usaglašeni podaci i dalje održavali uz osiguranje najvišeg nivoa transparentnosti i integriteta podataka, te s minimalnim utroškom sredstava i administrativnih kapaciteta na dobrobit građana i poslovne zajednice. Također, skraćeni postupak se predlaže s obzirom da predložene dopune nisu obimne.

Naime, istaknuto je da je u Federaciji BiH dugotrajna primjena sistema dvojne registracije nekretnina, odnosno kroz katastar i zemljišnu knjigu, za posljedicu imala neusklađenost podataka i neažurnost, te prepreke kada je riječ o stavljanju nekretnina u službu privrednog i općeg društvenog napretka. S ciljem unaprjeđenja sistema registracije nekretnina na području Federacije BiH od 2013. godine sistematski se pristupilo njegovoj modernizaciji i usklađivanju podataka kroz provođenje Projekta registracije nekretnina. Provođenje projektnih aktivnosti rezultiralo je sa 57,8 posto zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru.

U sklopu projektnih aktivnosti tokom 2022. godine izrađena je Studija izvodljivosti nove sistemske i softverske arhitekture informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u FBiH, gdje su između ostalog, prepoznate prepreke i slabosti koje za razvoj sistema predstavlja postojeći pravni okvir.

S obzirom da sistem registracije nekretnina čini osnovnu infrastrukturu svake državne zajednice i osnov za upravljanje prostornim resursima, Federalno ministarstvo pravde predložilo je utvrđene dopune i naglasilo da su u toku aktivnosti na izradi novog zakonskog rješenja kojim se na sveobuhvatan način treba urediti pitanje premjera i katastra nekretnina, u skladu s prostorom, vremenom i novim tehnološkim rješenjima.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.07.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija