Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE RS: Neće biti otpuštanja prosvjetnih radnika

11.06.2020.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske demantuje pisanje i insinuacije pojedinih medija da će doći do otpuštanja prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj.

U vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske imamo određeni broj radnika koji nemaju punu normu, što nikako ne znači da će ostati bez posla.

Zakonska regulativa dozvoljava dopunu norme na nivou aktiva direktora i to je praksa koja se u školama primjenjuje godinama i tako će biti i ubuduće, čime se vrši preraspodjela kadrova koji u nekim školama neće imati dovoljan broj časova.

Tačno je da posljednjih godina bilježimo manji broj učenika u školama, ali isto tako imamo i prirodan odliv nastavnog kadra kroz njihovo penzionisanje. Jutarnje čuvanje i produženi boravak su, takođe, oblici vaspitno-obrazovnog rada za kojima vlada sve veća potreba, za koji se, zakonski, angažuju zaposleni iz škole koji na taj način dopunjavaju svoju normu.

Opredjeljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske je povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem što u razvojnim politikama otvara mogućnost dodatnog zapošljavanja trenutno nezaposlenog prosvjetnog kadra, koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Izmjenama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koji je u proceduri donošenja, stvaraju se uslovi da se postojeći, slobodni kapaciteti školskih objekata mogu dati na upotrebu lokalnoj zajednici za proširenja kapaciteta obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

 Sve su to mjere Ministarstva prosvjete i kulture usmjerene na unapređenje vaspitno-obrazovnog sistema ali i položaja prosvjetnih radnika.

Prosvjetni radnici u kontinuitetu pokazuju spremnost posvećenog rada u školama, a posljednji primjer je izazov onlajn nastave kojoj su odgovorili u ponom kapacitetu. Time su, još jednom, potvrdili posvećenost i nezamjenjivu vrijednost svoga rada. Imamo kvalitetan nastavni kadar, koji nastojima zadržati, i sa kojim ćemo nastaviti aktivno raditi na unapređenju cjelokupnog vaspitno-obrazovnog sistema.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva prosvjete i kulture RS, 8.06.2020.

Naslov: Redakcija