Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA: 17. juna 2020. godine javna rasprava o Nacrtu zakona

11.06.2020.


U skladu sa programom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2020. godinu, ovo ministarstvo provodi aktivnosti na izradi Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. S tim u vezi, Nacrt ovog zakona razmatran je na Predstavničkom Domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te je na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, s tim da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom usvojenim na sjednici tog doma održanoj 29.10.2019. godine, predlagača ovog zakona zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Također, i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je zaključkom usvojenim na sjednici tog doma održanoj 27.02.2020. godine, predlagača ovog zakona zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu u istom trajanju.

Shodno navedenom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike započelo je aktivnosti na provođenju Javne rasprave, te pozvalo sve zainteresovane da dostave svoje primjedbe, prijedloge ili komentare u pisanom obliku na tekst Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, najkasnije do 30.04.2020. godine.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa navedenim zaključcima, a kako bi se omogućila što šira uključenost zainteresiranih strana, dana 17.06.2020. godine, u prostorijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Velika sala – prizemlje) sa početkom u 10:00 sati, organizuje otvorenu Javnu raspravu o ovom zakonu.

S obzirom da će se navedeni skup održati uz obavezno pridržavanje odgovarajućih naredbi nadležnih kriznih štabova, koje su izdate s ciljem prevencije širenja koronavirusa (COVID-19), napominjemo da će zakazanoj Javnoj raspravi moći prisustvovati samo ona lica koja prethodno, a najkasnije do 15.06.2020. godine, potvrde svoje prisustvo na e-mail adresu: nikolina.juresic@fmrsp.gov.ba ili na tel. 033 255 458.


IZVOR: Vebsajt Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, 10.06.2020.

Naslov: Redakcija