Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU ZA OKOLIŠ I ENERGIJSKU EFIKASNOST FBIH: Princip "zagađivač plaća" predstavlja osnov za definiranje finansijskih mehanizama

11.06.2018.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o Fondu za okoliš i energijsku efikasnost FBiH po kojem je osnivač Fonda Federacija BiH, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada FBiH.

Djelatnost Fonda obuhvata prikupljanje i distribuciju sredstava na teritoriji FBiH, kao i finansiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti na očuvanju, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša, te u oblasti energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Kako je navedeno u obrazloženju, politika zaštite okoliša definira i provodi mjere za poboljšanje stanja i smanjenje zagađenja okoliša, uz istovremenu primjenu instrumenata ekonomskog razvoja. Fundamentalni razlog za uvođenje ekonomskih instrumenata u politiku zaštite okoliša jeste supstitucija ekološke štete nastale zbog degradacije okoliša i prekomjerne eksploatacije resursa.

Princip "zagađivač plaća" predstavlja osnov za definiranje finansijskih mehanizama. Ovaj princip često je tretiran kao model "recikliranja novčanih sredstava". Za štetu nastalu zagađivanjem okoliša odgovara pravna ili fizička osoba koja je nezakonitim ili nepravilnim djelovanjem omogućila ili dopustila zagađivanje okoliša. Princip se ne zasniva na kažnjavanju prema veličini emisije, već prema uticaju na zagađenost zraka ili područja.

Postojeći Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2003) nije na cjelovit način riješio pitanje uspostave i korištenja ekonomskih instrumenata za okoliš, čime je otežana primjena načela integralnog pristupa okolišu, održivog razvoja i načela "zagađivač plaća".

Djelatnost Fonda za okoliš FBiH proširena je uz jasnije definiranje aktivnosti na polju energijske efikasnosti.

Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost je, koordinirano sa Zakonom o vodama ("Sl. novine FBiH", br. 70/2006), potvrđena raspodjela vodnih naknada i prihoda prikupljenih po osnovu tog zakona, kao i naknada iz oblasti upravljanja otpadom, propisa iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora, te drugih naknada određenih posebnim zakonom. Prihodi Fonda, namijenjeni finansiranju zaštite okoliša i za energijsku efikasnost obezbjeđuju se iz naknada zagađivača i korisnika okoliša, te iz posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila.

Prihodi se obezbjeđuju i iz naknada definiranih drugim zakonskim i podzakonskim aktima, a za koje je predviđeno da se u cjelini ili dijelom uplaćuju u Fond (vodne i naknade za opterećenje okoliša otpadom, naknade za energijsku efikasnost).

Sredstva od naknada prikupljena po osnovu ovog Zakona prikupljaju se i raspodjeljuju u odnosu 30% na račun Fonda, 40% kantonima i 30% općinama. Sredstva od naknada po osnovu drugih zakona i podzakonskih akata biće prikupljanja na račun Fonda i neće biti dalje raspodjeljivana.

Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost je radila međusektorska radna grupa formirana od predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, saopšteno je iz Vlade FBiH.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 08.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772