Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 19. juna 2018. godine 25. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

11.06.2018.


Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je utvrdio Prijedlog dnevnog reda 25. redovne sjednice koja bi trebalo da počne u utorak, 19. juna, u 10.00 časova.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se 29 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda 25. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2. Prijedlog zakona o rudarstvu - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o amnestiji - po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o zateznoj kamati - po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka - Doboj - po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata - po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika - po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečko - informacionoj djelatnosti - po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske - po hitnom postupku;

11. Prijedlog strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine - po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture;

13. Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

14. Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;

15. Prijedlog zakona o kulturi;

16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku;

17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama;

18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku;

19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;

20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;

21. Prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018 do 2022. godine;

22. Izvještaj Anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića;

23. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2017. godinu;

24. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2017. godine;

25. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu;

26. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2017. godinu;

27. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovineza 2017. godinu;

28. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2017. godini;

29. Izbor i imenovanja.

Parlament će zasjedati 19., 20. i 21. juna, a ukoliko ne okonča rad sjednica se nastavlja 3.,4.i 5.jula, a potom 10.,11. i 12. jula.

Poslanički klubovi su najavili mogućnost dopune dnevnog reda, a po Poslovniku mogućnost za to imaju do 24 časa prije održavanja sjednice.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 08.06.2018.

Naslov: Redakcija