Zastava Srbije

U KANTONU SARAJEVO USKORO DUALNI MODEL VISOKOG OBRAZOVANJA: Studente koji rade ocjenjivat će i poslodavci

11.05.2021.


Melika Husić–Mehmedović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo najavila je novi načinu studiranja u Sarajevu - dualno obrazovanje, potpuno novi način stipendiranja studenata, milionska ulaganja u obnovu studentskih domova...

Odgovarajući na pitanje građana u okviru Foruma odgovornosti, Husić–Mehmedović ukazala je da uskoro u KS planiraju uvesti dualno obrazovanje, gdje student paralelno pohađa nastavu i radi, te ga prate i ocjenjuju podjednako fakultet i poslodavac.

"Radimo na prijedlogu ovakvih studija, koji su već poznat način studiranja u svijetu", ukazala je ministrica.

Na pitanje o plaćanju studija i stipendiranja, Husić-Mehmedović podsjetila je da su kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS oslobodili plaćanja dvije trećine školarine za 2020/21 godinu za studente prvog, drugog ciklusa i integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu.

"Realizacija ovih aktivnosti je već u toku, tako što je Univerzitet dobio instrukcije o postupanju od Ministarstva. Što se tiče dugoročnog stipendiranja, predložit ćemo kroz novi Zakon o visokom obrazovanju KS potpuno drugačije rješenje od dosadašnjeg kada je u pitanju stipendiranje studenata od strane KS", odgovorila je ministrica.

Upitana i zašto Vlada Kantona Sarajevo ne renovira studentski dom na Bjelavama.

"Vlada KS će u toku 2021. godine uložiti 3,2 miliona KM u obnovu studentskih domova, kako na Bjelavama tako i u Nedžarićima. Prioritet je dat studentskim domovima", navela je ministrica.

Na pitanje kada će mladi dobiti više prostora za korištenje, Husić – Mehmedović je navela da u svim aktivnostima koje se provode na renoviranju i kreiranju novih prostora, insistiraju na prostorima za druženje, zelenim površinama, biciklističkim stazama…

"Vjerujem da će mladi dobiti adekvatan prostor kada se ozbiljnije započnu radovi na izgradnji Kampusa UNSA. To je projekat koji stagnira i jako sporo se odvijaju aktivnosti, a predstavlja, po mom mišljenju, najznačajniji, strateško-razvojni projekat u KS koji će znatno unaprijediti ukupni kvalitet života mladih u KS", navela je, između ostalog, Husić–Mehmedović.

Zaključila je da se svake sekunde radi na tome da se visoko školstvo vrati na ozbiljan nivo.

"Upravo iz ovih razloga koji se ovdje navode je KS i uspostavio Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje ima u svom fokusu unapređenje univerzitetskog obrazovanje, kvaliteta univerziteta, postavljanje nauke u centar odlučivanja u KS, te ukupno povećanje kvaliteta nuačno-istraživačkog i umjetničko-istraživačkog rada. Misija nam je da unaprijedimo visoko obrazovanje i da ga približimo međunarodnim tokovima, te sve aktivnosti su isključivo vođene ovim motivom", zaključila je Husić–Mehmedović.


IZVOR: Vebsajt Klix, 08.05.2021.

Naslov: Redakcija