Zastava Srbije

REGISTAR NAMETA U BIH AKTIVAN, ALI NEPOTPUN

11.04.2017.


Registar taksi i različitih parafiskalnih i fiskalnih naknada već u početnoj fazi pokazuje ogromne namete svih nivoa vlasti prema privrednim subjektima u cijeloj BiH. Samo na području sjeveroistočne Bosne, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Prijedora, prema podacima koje je prikupio Nezavisni biro za razvoj iz Modriče (NBR), postoji više od 3.000 parafiskalnih nameta, ali to i dalje nisu konačni podaci.

Ovo je istaknuto na prošlosedmičnom stručnom skupu u okviru Mostarskog sajma, na kojem je prezentiran i registar, koji je već aktivan i može se naći na web stranici: www.poslovnookruzenje.ba.

- Registar se uveliko puni podacima. Podaci za područje Hercegovine su ubačeni u registar, dok se podaci iz sjeveroistočne Bosne i prijedorske regije i dalje ubacuju. Porazno je ono što dosad prikupljeni podaci pokazuju, a to je više od 3.000 nameta, dok sa nivoa entiteta RS imamo dodatna 364 nameta, a sa nivoa države BiH još 206 nameta - ukazao je Enver Sarvan, direktor NBR-a.

Šta svi ovi nameti znače za jedan privredni subjekat, Sarvan je dočarao u jednom primjeru preduzeća koje zapošljava 20 radnika i ima godišnji prihod od 1,5 mil KM.

- To preduzeće godišnje plaća oko 230.000 KM za plate i poreze po različitim osnovama, zatim oko 160.000 KM za različite fiskalne i parafiskalne namete i naknade. Ovo je ogroman novac i upitno je da li se taj novac na kraju troši namjenski - dodao je Sarvan.

Kako bi se ova oblast konačno uredila, a samim time ispunili i konstantni zahtjevi domaćih i stranih investitora u BiH, jedan od zaključaka stručnog skupa u Mostaru bio je i formiranje savjetodavnih tijela na nivou regija ili kantona, koja bi pratila promjene u ovoj oblasti.

- Zadatak ovih tijela bio bi da iniciraju i prate izmjene zakona i drugih bitnih akata koji uređuju ovu oblast, kako bi se osiguralo da se nijedan parafiskalni namet više ne donese bez ozbiljne procjene uticaja na poslovno okruženje, kao i to da namet već nije propisan na drugom nivou - ukazao je Sarvan.

Onlajn registar, kada bude potpuno funkcionalan i ispunjen podacima sa terena, sadržavaće sve podatke o zakonima, podzakonskim aktima, odlukama, uredbama i propisima koji utvrđuju parafiskalne namete.

Sljedeći korak će biti unificiranje dokumentacije potrebne kako bi se parafiskalni nameti platili. Primjer da jedan knjigovođa u preduzeću mora ispuniti najmanje 150 obrazaca kako bi platio sve namete, govori o potrebi da se sve ovo drugačije organizuje.

Izjednačavanje sudskih taksi je također predmet analize.

- Sudske takse koje privrednici plaćaju u KS-u su oko 80 KM. Iste te takse su u HNK-u ili TK-u čak 10 puta veće - zaključio je Sarvan.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 10.04.2017.

Naslov: Redakcija