Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

28. APRILA 2016. GODINE POSLJEDNJI SASTANAK PREGOVARAČKIH TIMOVA BIH I EVROPSKE KOMISIJE ZA PRILAGOĐAVANJE SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDUŽIVANJU


U Briselu će 28. aprila 2016. godine biti održan posljednji sastanak pregovaračkih timova BiH i Evropske komisije za prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju i očekuje se da će tada, najvjerovatnije, biti potpisana adaptacija tog sporazuma, izjavio je šef pregovaračkog tima BiH Hamdo Tinjak.

"Ali, konačan potpis je pod upitnikom zato što se još čeka kontraprijedlog Evropske komisije koji treba da odobri Savjet ministara BiH", rekao je Tinjak.

On je pojasnio da će, ako sve bude završeno do 28. aprila, u Briselu biti potpisano prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. BiH će u tom slučaju biti korak bliže dobijanju statusa kandidata za članstvo u EU, jer je pitanje adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jedno od osnovnih na kojima Evropska komisija insistira.

Kada je riječ o uslovima koji su predviđeni adaptacijom, Evropska komisija je djelimično prihvatila zahtjeve koje je postavio pregovarački tim BiH. U procesu pregovaranja BiH je tražila fazno prilagođavanje primjene uslova sa Hrvatskom.

Od 10 poglavlja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, najveći pregovori između BiH i Evropske komisije vođeni su u dijelu koji govori o slobodnoj trgovini. Fazno prilagođavanje u tom smislu podrazumijeva usaglašavanje liste proizvoda za koje će BiH, postepeno u periodu od pet godina, davati carinske ustupke do potpune liberalizacije trgovine sa EU.

"Dogovoreno je fazno prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Biće uveden sistem kvota, ali samo za najosjetljivije grupe proizvoda. U njih spadaju mlijeko i mliječni proizvodi, te određene vrste mesa i mesnih prerađevina", naglasio je Tinjak.


Izvor: Vebsajt RTRS, 09.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772