Zastava Srbije

MISIJA OEBS U BIH: Nastaviti pregovore u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, prije svega u smislu usvajanja Zakona o Sudu te o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH


Ministar pravde u Vladi Republike Srpske, Anton Kasipović razgovarao je, u Banjoj Luci, sa šefom Misije OEBS u BiH, ambasadorom Džonatanom Murom.

Ovom prilikom je razgovarano o reformi pravosuđa, Strukturalnom dijalogu o pravosuđu između EU i BiH, te zakonskim rješenjima koja su predviđena u programu rada Ministarstva pravde RS u ovoj godini.

Na sastanku je zaključeno da je važno nastaviti pregovore u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, prije svega u smislu usvajanja Zakona o Sudu te o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, čime bi se riješilo pitanje proširene nadležnosti, koju treba jasno propisati.

Ministar pravde RS je informisao šefa Misije OEBS u BiH da je u ovoj godini planirana izrada novog Krivičnog zakona RS.

"Ministarstvu pravde RS će svakako biti veoma značajna Uporedna analiza Zakona o krivičnom postupku i Radna verzija teksta ovog zakona, a koja je pripremljena uz podršku OEBS u BiH, radi harmonizacije Zakona o krivičnom postupku na svim nivoima vlasti", istakao je ministar Kasipović.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 08.04.2016.