Zastava Srbije

NOVI SASTANAK O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU SA EU VJEROVATNO U APRILU

11.03.2021.


Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas informaciju u kojoj je Evropska uniji predložila da 4. sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje bude oko 13. 4. 2021. godine, a formalna potvrda se očekuje u narednom periodu. Sastankom će predsjedavati visoki predstavnik za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Žozef Borelj. Delegaciju BiH će predvoditi predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, osnovan je Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, s ciljem nadzora primjene i provođenja ovog sporazuma i razmatranja važnih bilateralnih i međunarodnih pitanja od obostranog interesa. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje se sastoji od članova Savjeta EU i Evropske komisije, s jedne strane, i članova Savjeta ministara BiH, s druge strane.

Savjet ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici donio niz zaključaka kako bi što prije bile pokrenute aktivnosti na pripremi, usaglašavanju i usvajanju pozicije BiH o procesu stabilizacije i pridruživanja za 4. sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje EU – BiH, te utvrđivanju sastava delegacije BiH za ovaj sastanak.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH zaduženo je da od Stalne delegacije BiH u okviru Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje zatraži informaciju o sastavu delegacije koja će ih pratiti na ovom sastanku.

Savjet ministara BiH je zadužio Direkciju za evropske integracije (DEI) da pripremi doprinos za izradu nacrta pozicije BiH o procesu stabilizacije i pridruživanja za četvrti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, iz djelokruga svoje nadležnosti, posebno u svojstvu Sekretarijata Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU – BiH.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH zaduženo je da pripremi doprinos za izradu nacrta pozicije iz djelokruga svoje nadležnosti, posebno koje se odnose na pitanja političkog dijaloga i odnosa BiH i EU, kao i na pitanje regionalne saradnje i na pitanja iz oblasti zajedničke spoljne i bezbjednosne politike.

Ostale institucije, u skladu sa svojim nadležnostima, dužne su da na bazi zahtjeva koji će im uputiti Ministarstvo spoljnih poslova BiH, u svojstvu Sekretarijata Stalne delegacije BiH, dostave doprinos za izradu nacrta pozicije za ostale tačke okvirnog dnevnog reda koje predloži EU u postupku utvrđivanja prijedloga dnevnog reda. Direkcija za evropske integracije i ostale nadležne institucije će dostaviti Ministarstvu spoljnih poslova BiH doprinose za izradu nacrta pozicije što je prije moguće, a najkasnije sedam dana nakon prijema informacije o zaključku Savjeta ministara BiH.

U skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, Ministarstvo spoljnih poslova BiH će nacrt pozicije BiH najkasnije sedam dana nakon prijema doprinosa dostaviti Direkciji za evropske integracije, kao Sekretarijatu Kolegijuma za evropske integracije radi dobijanja stava Kolegijuma.

Potom će Direkcija za evropske integracije najkasnije u roku od sedam dana obavijestiti Ministarstvo spoljnih poslova BiH o stavu Kolegijuma za evropske integracije u vezi sa nacrtom pozicije. Zaduženo je Ministarstvo spoljnih poslova BiH da dostavi Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje nacrt pozicije BiH, uključujući i prijedlog sastava kompletne delegacije BiH na ovom sastanku.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 09.03.2021.

Naslov: Redakcija