Zastava Srbije

ODLUKA O NAJMANjEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM ZA IZDRŽAVANjE STRANCA ZA VRIJEME NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU: Stranci pri ulasku u BiH moraju imati 150 KM po danu

10.03.2020.


Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, je na sjednici održanoj 23. januara 2020. godine, donijelo Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio Odluku da je najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj valuti i nije mijenjan u odnosu na prethodnu godinu.

"Ovom Odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu. Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2020. godinu je 150,00 KM ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH", navodi se u Odluci.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2015).

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja i objavljena je u "Sl. glasniku BiH".


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 07.03.2020.

Naslov: Redakcija