Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE: U porastu prinudna naplata

11.03.2019.


Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prošle godine je prinudnim putem naplatila skoro 54 miliona maraka više u odnosu na godinu ranije, a tome je u velikoj mjeri doprinijela modernizacija sistema za naplatu PDV-a.

Načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO BiH Ratko Kovačević rekao je da je prošle godine prinudnim putem naplaćeno oko 149 miliona maraka duga po osnovu PDV-a i akciza, dok je u 2017. na taj način naplaćeno nešto više od 95 miliona maraka.

Prema podacima UIO, inspektori su u prošloj godini izdali ukupno 19.985 naloga za prinudnu naplatu, a u strukturi ukupno naplaćenog iznosa novca prinudnim putem najveće učešće imala je naplata duga za PDV. Kovačević je pojasnio da je u UIO u 2018. godini puštena u rad nova poreska aplikacija.

- Ukoliko obveznik ne uplati iskazanu obavezu po PDV prijavi do 10. u mjesecu, automatski već 11. ulazi u postupak prinudne naplate, koji za sobom povlači i naknadni teret prinude u iznosu od pet odsto osnovnog duga, te zakonsku zateznu kamatu - istakao je Kovačević i dodao da obveznici sada i sami imaju uvid svakog dana u stanje svoje poreske kartice i mogu lakše vidjeti i sami izračunati putem kalkulatora u aplikaciji iznos duga koji moraju platiti da bi stanje sveli na nulu.

On ističe da nakon pokretanja postupka prinudne naplate i neizmirivanja duga u dobrovoljnom periodu, deset dana od dana prijema naloga za prinudnu naplatu, grupa za prinudnu naplatu, kao organizaciona jedinica koja je nadležna da sprovodi postupak, vrši pljenidbe.

- Prvo se zaplijeni gotovina ili sredstva kod banaka ili drugih finansijskih institucija, te blokira žiro-račun dužnika. Slijedi pljenidba dužnikovih nenaplaćenih potraživanja, zatim plata, naknada, nadnica i penzije i to 20 odsto od neto iznosa, a izuzetno primalac ima pravo da zadrži samo 250 KM mjesečno, potom materijalna pokretna imovina, stoka, kamate, prihodi i zakupnine bilo koje vrste, te intelektualna i industrijska svojina - rekao je Kovačević i dodao da inspektori plijene i nakit, drago kamenje, umjetničke slike i antikvitete, kao i vrijednosne papire i nekretnine.

Kovačević je kazao da poreski obveznici imaju mogućnost izmirenja duga i po osnovu odobrenog odlaganja plaćanja i plaćanja na rate.

Prema podacima UIO, lani je po osnovu odobrenog plaćanja duga u ratama naplaćeno skoro 6,5 miliona maraka.

Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je UIO BiH u prošloj godini pooštrio kontrole, te da je i to jedan od razloga što je prinudnom naplatom prikupljeno više novca.

- PDV je obaveza koja nastupi bez obzira na to da li vam je vaš klijent platio robu ili izvršene usluge, tako da firme dolaze u tešku situaciju da nisu u mogućnosti da na vrijeme plate te obaveze - rekao je Pavlović i dodao da je sistem naplate PDV-a u BiH potrebno dodatno unaprijediti.

Ratko Kovačević pojašnjava da UIO, osim pljenidbom novca, dug naplaćuje i prodajom zaplijenjene imovine putem javne aukcije i direktne prodaje.

- Namještaj fizičkih lica i ostalo pokućstvo, te odjeća, koji nisu velike vrijednosti, a koji predstavljaju skromno domaćinstvo i imovina čiji troškovi otuđenja prelaze vrijednost koja se može postići prodajom nisu predmet pljenidbe - naglasio je Kovačević.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Milijana Latinović, 07.03.2019.

Naslov: Redakcija