Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRPSKE: Osnivanje opštine regulisano Zakonom

11.03.2019.


Od stupanja na snagu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 69/2009, 70/2012, 83/2014 i 106/2015), dakle od 2009. godine, a kada je u pitanju osnivanje novih opština u RS, donesen je samo Zakon o osnivanju opštine Stanari, 2014. godine.

Povodom navoda u pojedinim medijima da je formiran Inicijativni odbor za osnivanje opštine Omarska, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ističe da, prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji RS, ova inicijativa mora imati saglasnost Skupštine grada Prijedora. 

Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske uređuje se teritorijalna organizacija Republike Srpske, kao i uslovi i postupak za teritorijalnu promjenu. 

Članom 6. Zakona je propisano da se osnivanje opštine, odnosno promjena područja opštine vrši na jedan od sljedećih načina:

  • spajanjem dvije ili više susjednih opština u novu opštinu,

  • podjelom jedne opštine u dvije ili više novih opština,

  • pripajanjem dijela jedne opštine susjednoj i

  • spajanjem dijelova dvije ili više susjednih opština u novu opštinu.

Postupak teritorijalne promjene (član 7. Zakona), u konkretnom slučaju osnivanje opštine obuhvata: podnošenje inicijative sa elaboratom o opravdanosti teritorijalne promjene sa grafičkim prikazom na katastarskim podlogama i opisom granice područja, razmatranje inicijative sa elaboratom o opravdanosti teritorijalne promjene od strane skupštine opštine, imenovanje i rad Komisije za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za teritorijalnu promjenu, odluku Vlade Republike Srpske i zakonodavni postupak. 

Inicijativu za teritorijalnu promjenu (član 11. Zakona) mogu podnijeti: najmanje 30% birača koji imaju prebivalište na području za koje se zahtijeva teritorijalna promjena, organ opštine ili Ministarstvo uprave i lokalne samouprave. 

Podnosilac inicijative dužan je da uz inicijativu pripremi elaborat o opravdanosti teritorijalne promjene. 

Elaboratom o opravdanosti teritorijalne promjene (u skladu sa članom 12. Zakona) iskazuje se prijedlog za područje, naziv i sjedište opštine, kao i procjena pokazatelja o ispunjenosti uslova iz Zakona (odnosno uslova koji se odnose na društveni, ekonomski, fiskalni potencijal, sposobnost izgradnje, razvoja i održavanja osnovne infrastrukture, potreba da se obezbijedi geografski i prostorno zaokružena sredina, društveni interes za očuvanje određenog područja). 

Elaborat mora da sadrži i podatke o prirodnim resursima, infrastrukturi, demografskim, ekonomskim, obrazovnim, kulturnim i drugim pokazateljima i procjenu pozitivnih i negativnih efekata za lokalno stanovništvo, odnosno za razvoj područja za koje se zahtijeva teritorijalna promjena.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 06.03.2019.

Naslov: Redakcija