Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI PREDNACRT ZAKONA O ZNAKOVNOM JEZIKU NA NIVOU FBIH

11.02.2020.


Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu Udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH, upućenu putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za donošenje Zakona o znakovnom jeziku na nivou Federacije BiH, što je predviđeno Zakonom o znakovnom jeziku BiH.

Član 17. ovog državnog zakona obavezuje bh. entitete i kantone u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH da svojim propisima utvrde pravo na korištenje znakovnog jezika pred organima i institucijama tih nivoa vlasti, procedure i način sticanja statusa gluhe osobe, evidenciju i iskaznice za ove osobe, evidenciju i iskaznice za tumače znakovnog jezika, posebna prava na tumača znakovnog jezika za đake i studente i druga pitanja vezana za prava gluhih i nagluhih osoba.

Također, u Strategiji za poboljšanje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016.-2021. godina jedan od ciljeva je omogućavanje pristupačnosti okruženja, informacija i komunikacija, kao ključnih za potpuno uključenje osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove, kroz nesmetan pristup informacijama u odgovarajućem formatu.

Vlada je imenovala interresornu komisiju koju čine Irenka Matijević (predsjednica), Sanela Milavić-Repak, Mirna Nikšić, Dobrica Jonjić i Umihana Prguda (članovi), čiji zadatak je da, u roku od šest mjeseci, sačini tekst Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlada Federacije BiH, 06.02.2020.

Izvod iz vjesti, Naslov: Redakcija