Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU RS: Ustavni sud BiH utvrdio da je poljoprivredno zemljište državno, a ne entitetsko

11.02.2020.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je Ustavu Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) suprotan član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 i 58/2019) kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske.

Odlučujući po o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti ovog člana Zakona, Ustavni sud je utvrdio da je riječ o isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine.

Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba protivna članu I/1, članu III/3.b) i članu IV/4.e) Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u reguliranju pitanja državne imovine.

Sporni član 53 Zakona glasi:

"(1) Poljoprivredno zemljište na teritoriji RS-a upisano u javnim evidencijama kao opštenarodna imovina, bez upisanog prava korištenja, upravljanja ili raspolaganja, društvena, odnosno državna svojina sa pravom korištenja, upravljanja ili raspolaganja u korist preduzeća koja su bila predmet privatizacije ili je upisano kao posjed tih preduzeća, stupanjem na snagu ovog zakona, po sili zakona, postaje svojina i posjed RS-a.

(2) Poljoprivredno zemljište na teritoriji RS-a upisano u javnim evidencijama kao opštenarodna imovina, bez upisanog prava korištenja, upravljanja ili raspolaganja, društvena, odnosno državna svojina sa pravom korišćenja, upravljanja ili raspolaganja ili kao posjed bivših društveno-pravnih lica sa sjedištem van teritorije RS-a, stupanjem na snagu ovog zakona, po sili zakona, postaje svojina i posjed RS-a.

(3) Organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nepokretnostima upisuje pravo svojine i posjeda na nepokretnostima iz st. 1. i 2. ovog člana na zahtjev Pravobranilaštva Republike Srpske.

(4) Na nepokretnostima iz st. 1. i 2. ovog člana za koje ne postoji vlasnička evidencija, a upisane su kao posjed bivših društveno-pravnih lica ili su upisane u katastar kao posjed fizičkih ili pravnih lica bez valjanog pravnog osnova, utvrđuje se pravo svojine i posjeda u korist RS-a.

(5) Na zahtjev Pravobranilaštva Republike Srpske, organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove sprovodi postupak i donosi rješenje o utvrđivanju prava iz stava 4. ovog člana".


IZVOR: Vebsajt Klix, 08.02.2020.

Izvod iz vjesti, Naslov: Redakcija