Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

11.02.2020.


Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji sa nadležnim organima entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona nastaviti aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta te povećanja efikasnosti i poboljšanja operabilnosti poljoprivrednih savjetodavnih službi u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH prethodno je usvojilo Informaciju o unapređenju kapaciteta poljoprivrednih savjetodavnih službi u Bosni i Hercegovini.

U Informaciji je konstatovano da bi otvaranje mogućnosti korištenja IPARD sredstava za BiH omogućilo korištenje značajnih sredstava i za unapređenje rada poljoprivrednih savjetodavnih službi, što bi indirektno utjecalo i na konkurentnost cjelokupnog sektora poljoprivrede. Stoga, poljoprivredne savjetodavne službe u BiH, pored aktivnosti kojima se trenutno bave, moraju biti osposobljene da potencijalnim korisnicima IPARD fondova pruže sveobuhvatnu podršku kako informiranja o mogućnostima koje IPARD fondovi pružaju, tako i u samoj pripremi aplikacija za konkretne projekte.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o imenovanju Komisije za kupovinu objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Podgorici.

Komisija će provesti potrebne procedure u vezi sa kupovinom objekta, sačiniti izvještaj o radu i do 31. 12. 2020. godine dati prijedlog najpovoljnije ponude na osnovu koje će Vijeće ministara BiH donijeti konačnu odluku.

Radi se o provođenju Odluke Vijeća ministara BiH iz 2018. godine, kojom je odobren višegodišnji kapitalni projekt kupovine, adaptacije i opremanja objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Crnoj Gori u ukupnom iznosu do 1.500.000,00 KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu. Donošenjem ove odluke kvalitetnije se zadovoljavaju potrebe tržišta rada u BiH bez ugrožavanja ponude domaće radne snage. Istovremeno se obezbjeđuju veća kontrola tržišta rada i smanjenje rada na crno.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u našoj zemlji u 2020. godini iznosi 1.560 radnih dozvola, od čega je u Federaciji BiH 880, Republici Srpskoj 600 i Brčko distriktu BiH 80. Od toga se 965 radnih dozvola mogu izdati na ime produženja već ranije izdatih, i to za Federaciju BiH 535, za Republiku Srpsku 400 i za Brčko distrikt 30 radnih dozvola.

Za novo zapošljavanje stranaca, u skladu sa Odlukom, bit će moguće izdati 595 radnih dozvola, od čega za Federaciju BiH 345, za Republiku Srpsku 200, a za Brčko distrikt 50.

Uvažavajući stanje na bh. tržištu rada za 2020. godinu, nije utvrđen broj radnih dozvola koje se mogu izdati za sezonsko zapošljavanje u BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom se američki državljanin John Daniel Roberson prima u državljanstvo Bosne i Hercegovine, čime je prihvaćena preporuka Košarkaškog saveza BiH za ovog potencijalnog bh. reprezentativca u košarci.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini u skladu sa Strategijom provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH 2018 - 2020. godine.

Na ovaj način stvaraju se preduvjeti za početak rada međuresornog tijela koje bi, kao koordinator, trebalo jačati saradnju institucija na svim nivoima vlasti u BiH nadležnih za provođenje prava intelektualnog vlasništva, te sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH kao institucijom nadležnom za obavljanje stručnih i upravnih poslova u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prijenosu prava vlasništva stalnih sredstava. Radi se o računarima, monitorima i određenoj računarskoj opremi koju će Komisija za koncesije BiH donirati Domu za nezbrinutu djecu "Rada Vranješević" u Banjoj Luci.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

U 2018/2019. godini u 359 predškolskih ustanova (202 javne i 157 privatnih) upisano je 28.511 djece, među kojima je njih 500 sa posebnim potrebama. U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj predškolskih ustanova je veći za 8,1%, a broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao je za 10,1%. Zbog popunjenosti kapaciteta, u 2018/19. godini 3.531 dijete nije primljeno u predškolske ustanove. Obezbjeđenje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem ostaju najznačajniji prioriteti u ovoj oblasti.

U školskoj 2018/19. godini u 1.803 osnovne škole upisano je 280.018 učenika. U istoj školskoj godini u 311 srednjih škola upisano je 117.475 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 6.673 učenika ili 5,4%. Najveći broj učenika opredjeljivao se za tehničke škole.

U akademskoj 2018/19. godini na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući i integrisane studije, u zimski semestar upisano je 87.696 studenata, što je manje u odnosu na prethodnu akademsku godinu za oko šest hiljada studenata. Među studentima bila su 11.744 apsolventa.

U istom periodu na postdiplomske, magistarske, master i specijalističke studije upisana su 12.083 studenta, dok je na doktorske studije upisan 981 student. U petogodišnjem periodu došlo je do smanjenja broja studenata za više od 21 hiljadu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o razlozima prestanka potrebe za donošenje odluke o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike.

Ovaj zaključak je donesen nakon što je Služba za poslove sa strancima krajem prošle godine dostavila izjašnjenje u kojem je navedeno da neće biti potrebno produžavati Odluku o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike zbog toga što nije zaprimljen niti jedan zahtjev za produženje privremenog boravka odobrenog u skladu sa tom odlukom.

Ministarstva i druge institucije BiH i rukovodioci organa uprave, ovlašteni za donošenje propisa zaduženi su da Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara na provjeru i potvrdu usklađenosti dostavljaju propise koji se usklađuju sa pravnom stečevinom Evropske unije, sve implementacijske propise, kao i propise kojim se ispunjavaju obaveze iz dokumenata od značaja za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Na sjednici je usvojena Informacija o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 1.1. do 31. 12. 2019. godine.

Direkcija je u ovom periodu dala 87 mišljenja o usklađenosti propisa, te pružila određenu stručnu pomoć u postupku izrade propisa učešćem u radu 19 radnih grupa i putem 113 neformalnih konsultacija.

Za 40 objavljenih propisa u "Službenom glasniku BiH" Direkcija je dala mišljenje o usklađenosti, dok je 18 propisa doneseno i objavljeno bez prethodno pribavljenog mišljenja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o realizaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji od 2013. do 2018. godine.

U dosadašnjem periodu uspješne saradnje između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Zavoda za zapošljavanje R Slovenije u provođenju Sporazuma, proslijeđeno je ukupno 26.246 oglasa za zapošljavanje 55.507 osoba, a izdato je 35.999 radnih dozvola za državljane BiH.

Najviše radnih dozvola izdato je u 2018. godini, i to 16.090, što je za oko šest hiljada više izdatih radnih dozvola u odnosu na 2017. godinu. Najviše su se u 2018. godini tražili radnici sa zanimanjima varioca, vozača, zidara, tesara, te radnici u proizvodnji.

Kad je u pitanju spolna struktura, u 99% slučajeva radi se o angažmanu muške radne snage.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 06.02.2020.

Izvod iz vjesti, Naslov: Redakcija