Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Nastavljena Deveta sjednica Narodne skupštine - Razmotreno više prijedloga i nacrta zakona - Dan za glasanje 11. februar 2016. godine


Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je da je Nacrtom zakona o lokalnoj samoupravi Vladi Srpske ostavljena mogućnost raspuštanja lokalne skupštine, te imenovanje i rad privremenih organa.

Ona je, obrazlažući Nacrt zakona navela da Vlada može raspustiti skupštinu lokalne zajednice ukoliko se skupština lokalne zajednice ne konstituiše u roku od 60 dana od dana potvrde rezultata izbora. Lokalna skupština može se raspustiti i ukoliko u zakonom određenom roku ne bude donesen budžet, kao i ukoliko ne održi sjednicu skupštine duže od tri mjeseca.

Ministrica je rekla da je definisana i primopredaja dužnosti između novoizabranog i razriješenog rukovodstva lokalne vlasti, kao i definisanje momenta kada odbornik stupa u svoja prava i dužnost, definisanje mandata zamjenika načelnika/gradonačelnika.

Dodala je i da je ovim aktom uveden i kriterijum za maksimalan broj zaposlenih u jedinicama lokalne uprave, a i dat je cjelovit okvir saradnje jedinica lokalne samouprave.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj predviđen je efikasniji i jeftiniji postupak likvidacije poslovnih subjekata po službenoj dužnosti koji nisu uskladili pravnu formu sa zakonom o privrednim društvima.

- Postupak likvidacije se vrši na način da se rješenje o pokretanju ovog postupka ne objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske već samo na oglasnoj tabli i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge - precizirano je u navedenom Prijedlogu zakonu, koji je razmotrila Narodna skupština Republike Srpske.

Zakonskim rješenjima predviđene su tehničke ispravke važećeg zakona, radi efikasnije primjene i komunikacije institucija koje su nadležne za primjenu ovog zakona, navodi se u obrazloženju zakonskih rješenja.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i Nacrt zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, a ova materija do sada je bila uređena Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 17/2008).

Donošenje ovog zakona potrebno je zbog proširenja i unapređivanja sistema internih finansijskih kontrola, zasnovanog na međunarodno priznatim standardima upravljanja i kontrole.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić obrazložila je da su Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi izvršene dopune, izmjene i terminološko usklađivanje nadležnosti organa uprave.

Obrazlažući Prijedlog zakona na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Rešićeva je rekla da se njime iz odredbi briše Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu.

U razlozima za donošenje ovog zakona navodi se potreba harmonizacije zakona o republičkoj upravi u smislu djelokruga poslova republičkih organa uprave sa drugim propisima, kao i da se preciziraju pojedine odredbe važećeg zakona.

Narodna skupština je razmatrala i Prijedlog zakona o prevozu opasnih materija i Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, koji je obrazložio ministar pravde Anton Kasipović.

Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala predviđa da se u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske osniva Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala koje je samostalno u svom radu.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da radi Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Specijalno tužilaštvo osnovano pri Okružnom tužilaštvu Banja Luka.

Prema predloženom zakonu posebno odjeljenje tužilaštva čine zamjenik glavnog republičkog tužioca – specijalni tužilac i republički tužioci raspoređeni u Posebno odjeljenje tužilaštva koji za svoj rad odgovaraju glavnom republičkom tužiocu Republike Srpske.

Zakonom, čiji je predlagač Vlada RS, definiše da posebnim odjeljenjem tužilaštva rukovodi specijalni tužilac koji se imenuje po propisima i postupku kao i zamjenik glavnog republičkog tužioca Republike Srpske.

Posebno odjeljenje tužilaštva nadležno je na cijeloj teritoriji Republike Srpske za sprovođenje istražnih radnji i krivično gonjenje.

Prema predloženom zakonu u okviru Posebnog odjeljenja tužilaštva trebalo bi da se osnuje Jedinica za istrage i bezbjednost, koju čine načelnik Jedinice i tužilački istražioci.

Poslije rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi pred poslanicima je do glasanja preostalo da obrade sljedeće tačke dnevnog reda:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;

Nacrt zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske;

Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi;

Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

Nacrt zakona o pozorišnoj djelatnosti;

Nacrt zakona o izmjenama Zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio – televiziji Republike Srpske;

Prijedlog strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015. – 2024. godina;

Nacrt omladinske politike Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine;

Izvještaj o realizaciji programa očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske u periodu 2012. – 2014. godine;

Izvještaj o napretku u primjeni normativno – pravnih standarada za ravnopravnost polova u oblasti rada i zapošljavanja u Republici Srpskoj za period 2013. – 2014. godina;

Informacija o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019) za 2014. godinu;

Informacija o realizaciji Omladinske politike Republike Srpske za period 2010. – 2015. godine, za period od 1. oktobar 2014. godine do 1. oktobar 2015. godine;

Prijedlog odluke o izradi Zoning plana područja posebne namjene "Janjske otoke" po skraćenom postupku.

Izbor i imenovanja.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da će se narodni poslanici o obrađenim tačkama Devete sjednice izjasniti u četvrtak, 11. februara 2016. godine, za kad je planiran "Dan za glasanje".


Izvor: Press služba Skupštine Republike Srpske, 10.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772