Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI: Predlaže se povećanje finansijskih izdvajanja na ime prava na pomoć za opremu novorođenčeta, kao i proširenje obuhvata pravom na dodatak na djecu i na prvo dijete

10.12.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti kojim se želi dodatno unaprijediti sistem dječije zaštite u Republici Srpskoj, prvenstveno njegov pronatalitetni karakter.

Ovim zakonom predlaže se povećanje finansijskih izdvajanja na ime prava na pomoć za opremu novorođenčeta, kao i proširenje obuhvata pravom na dodatak na djecu i na prvo dijete.

Prema Prijedlogu zakona, iznos pomoći za opremu novorođenčeta, koja se isplaćuje za svako novorođeno dijete u porodici u Republici Srpskoj, povećava se sa sadašnjih 250 KM na 500 KM. Takođe, Prijedlogom zakona uvodi se dodatak na djecu za prvo dijete u porodici u visini od 18 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj, a što će iznositi 97,20 KM.

Imajući u vidu socijalno-ekonomske uslove života porodica postojećih korisnika dodatka na djecu, predlaže se i povećanje davanja za ostvarivanje ovog prava za drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu iz osjetljivih kategorija, čime bi se olakšao dio ekonomskog tereta podizanja djece u ovim porodicama. Prijedlogom zakona se predviđa nominalno povećanje iznosa dodatka na djecu za drugo i četvrto dijete za po 100 odsto u odnosu na sadašnji iznos, što će iznositi po 97,20 KM. Predviđa se i povećanje iznosa dodatka na djecu za treće dijete na iznos od 26 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj, odnosno 140,40 KM, kao i dodatka na djecu za osjetljive kategorije djece na iznos od 32 odsto od prosječne plate, a što će nominalno iznosti 172,80 KM.

Takođe, donošenjem ovog zakona, predviđeno je povećanje iznosa naknade za pomoć roditelju-njegovatelju ili njegovatelju sa sadašnjih 25 odsto od osnovice, odnosno najniže plate u Republici u prethodnoj godini, na iznos od 100 odsto od osnovice, te će ova naknada iznositi 540 KM. To predstavlja neposrednu finansijsku podršku porodici u kojoj odrasta dijete sa smetnjama u razvoju.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 06.12.2021.

Naslov: Redakcija