Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme

10.11.2023.


Vlada Republike Srpske na 44. sjednici, održanoj u Banjaluci, utvrdila je Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme se donosi u cilju unapređenja i razvoja oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme do sada nije bila normativno uređena u Republici Srpskoj, te se ovim zakonom po prvi put uspostavlja sveobuhvatni i kvalitetni pravni okvir u ovoj oblasti i proizvodnja naoružanja i vojne opreme uređuje kao djelatnost od strateškog interesa.

Imajući u vidu da se radi o specifičnoj vrsti proizvodnje, Zakonom se propisuju uslovi za pribavljanja saglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, prava i obaveze proizvođača, mjere bezbjednosti i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, nadzor nad privrednim društvima koja posluju u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Vlada Republike Srpske je na sjednici usvojila Informaciju o potrebi organizacije foruma između privrednika Republike Srpske i Republike Turske.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo privrede i preduzetništva i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i partnerom iz Istanbula, preduzmu aktivnosti s ciljem organizovanja ovog privrednog foruma.

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja kulture Republike Srpske za period 2023. do 2030. godine.

Navedena strategija je razvojni dokument, kojim Ministarstvo prosvjete i kulture, na osnovu prethodno izvršene analize stanja, određuje strateške pravce kulturnog razvoja Republike Srpske, definiše kulturnu politiku, prepoznaje ključne nosioce kulturnog razvoja i planira načine za njegovo unapređenje i podsticanje.

Primat se stavlja na jačanje svijesti o značaju i važnosti kulturnog identiteta, te samim tim prioritet ima podizanje opšteg vrednovanja kulture i umjetnosti, kao ključnih faktora u stvaranju, održavanju i promociji tog kulturnog identiteta.

U strategiji su definisani sljedeći strateški ciljevi: 1) odgovorna i transparentna kulturna politika koja jača kulturni sistem na domaćoj i njeno prisustvo na međunarodnoj sceni, 2) razvoj ljudskih resursa u svim domenima kulture (unutar svakog socio-kulturnog ciklusa, od kulturnog nasljeđa do savremenog umjetničkog stvaralaštva), 3) Razvoj saradnje sa resorima obrazovanja i privrede povodom razvoja kulturnih potreba građana i doprinosa privrednom razvoju Republike Srpske (turizam i preduzetništvo) i 4) Razvoj prostorne, organizacione (institucionalne) i tehničko-tehnološke infrastrukture za kulturne djelatnosti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizovanom planu upisa u srednje škole u 2023/2024. školskoj godini, prema kojem ukupan broj upisanih učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu iznosi 9.614 učenika, od čega 9.432 učenika u javnim školama i 182 učenika u privatnim školama. Broj učenika upisanih u prve razrede je veći za 311 učenika u odnosu na prošlu školsku godinu.

U kreiranju upisne politike u srednje škole za školsku 2023/2024. godinu uključeni su bili, pored srednjih škola i jedinica lokalne samouprave, Privredna komora Republike Srpske, Unija poslodavaca Republike Srpske, Zanatsko - preduzetnička komora Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i drugi relevantni partneri, a plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola usaglašavan je sa tripartitnim savjetodavnim vijećem i Komisijom za upisnu politiku koje čine predstavnici poslovne zajednice, sindikata, Saveza opština i gradova i relevantna ministarstva i institucije.

Od ukupnog broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola 7.684 učenika ili 79,92% se upisalo u zanimanja IV stepena, od čega se u gimnazije upisalo 1.527 učenika ili 15,88% učenika, a u tehnička zanimanja 6.157 učenika ili 64,04%.

U zanimanja trećeg stepena složenosti upisalo se 1.930 učenika ili 20,07%. Najveće interesovanje su učenici pokazali za upis u struke elektrotehnika 15,1%, mašinstvo i obrada metala 14,9% učenika, ekonomija, pravo i trgovina 14,3% učenika, te za zdravstvo 12,2% učenika.

U skladu sa realizacijom plana upisa u ovoj školskoj godini upisano je 627 učenika u 19 deficitarnih zanimanja, u 36 škola i 22 jedinice lokalne samouprave i njima je obezbijeđena stipendija i prevoz.

Ukupan broj učenika u tekućoj školskoj godini od prvog do četvrtog razreda je 34.610.

Kao i prethodnih godina, aktivnosti Ministarstva prosvjete i kulture u vezi sa kvalitetnijom upisnom politikom bile su usmjerene na kontinuiranu saradnju sa poslovnom zajednicom, te se radilo na usaglašavanju nastavnih planova i programa, odnosno modula sa potrebama tržišta rada i unapređenju uslova za realizaciju praktične nastave.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Informaciju o projektu “EU podrška zakonodavstvu o državnoj pomoći u BiH IPA 2021”. Ukupna vrijednost projekta je dva miliona evra, a finansiraće se iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

Osnovni cilj Projekta je dalje unapređenje postojećeg sistema kontrole i praćenja državne pomoći sa odgovarajućim sistemom državne pomoći Evropske unije, odnosno razvoj i usklađivanje propisa o državnoj pomoći, kao i usklađivanje postojećih programa državne pomoći sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekat će biti realizovan kroz tri komponente: dalje usklađivanje zakonodavstva o državnoj pomoći sa pravnom tekovinom Evropske unije, jačanje institucionalnih/administrativnih kapaciteta Savjeta za državnu pomoć i organa za sprovođenje, te razvijanje svijesti ključnih učesnika o pravilima o državnoj pomoći.

Direktni korisnici Projekta su: Savjet za državnu pomoć BiH i organi za sprovođenje putem svojih nadležnih organa: Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva finansija FBiH i Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH, dok su indirektni korisnici svi davaoci državne pomoći.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za period od 1. januara do 30. novembra 2023. godine, u ukupnom iznosu od 193.490,00 KM - Tekući grantovi sportskim organizacijama.

Sredstva na poziciji Tekući grant sportskim organizacijama su potrebna za realizaciju redovnih sportskih aktivnosti, učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima, realizaciju projekta “Ljetna škola sporta Republike Srpske” i pripremnih aktivnosti sportskih organizacija iz Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.11.2023.

Naslov: Redakcija