Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 20. novembra 2023. godine 13. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

10.11.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 13. sjednicu Predstavničkog doma za ponedjeljak, 20. novembar 2023. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2286/23 od 7. 11. 2023;
 4. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Milorad Kojić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2299/23 od 3. 11. 2023;
 5. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Milorad Kojić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2300/23 od 3. 11. 2023;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Safeta Keše da se u dnevni red 12. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uvrsti tačka koja glasi: Prijedlog zaključka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o dodjeli 1.000.000 KM humanitarne pomoći stanovnicima Gaze iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, akt broj: 01-50-1-2277/23 od 6. 11. 2023;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2192/23 od 6. 11. 2023;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1992/23 od 6. 11. 2023;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključaka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacijana Zapadnom Balkanu i davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, broj: 01,02-21-1-2103/23 i 01,02-21-1-2104/23 od 6. 11. 2023;
 10. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-2036/23 od 21. 9. 2023;
 11. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu:

1) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01-16-9-1312/23 od 12. 6. 2023,

2) Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01-16-9-1313/23 od 12. 6. 2023,

3) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01-16-9-1314/23 od 12. 6. 2023,

4) Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, broj: 01-16-9-1315/23 od 12. 6. 2023,

5) Agencija za sigurnost hrane BiH, broj: 01-16-9-1316/23 od 12. 6. 2023,

6) Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, broj: 01-16-9-1317/23 od 12. 6. 2023,

7) Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01-16-9-1318/23 od 12. 6. 2023,

8) Fond za povratak BiH, broj: 01-16-9-1319/23 od 12. 6. 2023,

9) Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-16-9-1320/23 od 12. 6. 2023,

10) Institut za intelektualno vlasništvo BiH, broj: 01-16-9-1321/23 od 12. 6. 2023,

11) Konkurencijsko vijeće BiH, broj: 01-16-9-1322/23 od 12. 6. 2023,

12) Memorijalni centar Srebrenica - Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, broj: 01-16-9-1323/23 od 12. 6. 2023,

13) Tužilaštvo BiH, broj: 01-16-9-1324/23 od 12. 6. 2023,

14) Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01-16-9-1325/23 od 12. 6. 2023,

15) Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01-16-9-1326/23 od 12. 6. 2023,

16) Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-9-1327/23 od 12. 6. 2023,

17) Ustavni sud BiH, broj: 01-16-9-1328/23 od 12. 6. 2023,

18) Agencija za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01-16-9-1637/23 od 25. 7. 2023,

19) Agencija za javne nabavke BiH, broj: 01-16-9-1638/23 od 25. 7. 2023,

20) Agencija za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01-16-9-1639/23 od 25. 7. 2023,

21) Agencija za osiguranje u BiH, broj: 01-16-9-1640/23 od 25. 7. 2023,

22) Agencija za policijsku podršku BiH, broj: 01-16-9-1641/23 od 25. 7. 2023,

23) Agencija za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01-16-9-1642/23 od 25. 7. 2023,

24) Agencija za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01-16-9-1643/23 od 25. 7. 2023,

25) Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, broj: 01-16-9-1644/23 od 25. 7. 2023,

26) Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01-16-9-1645/23 od 25. 7. 2023,

27) Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-16-9-1646/23 od 25. 7. 2023,

28) Arhiv BiH, broj: 01-16-9-1647/23 od 25. 7. 2023,

29) Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01-16-9-1648/23 od 25. 7. 2023,

30) Centar za uklanjanje mina u BiH, broj: 01-16-9-1649/23 od 25. 7. 2023,

31) Direkcija za evropske integracije BiH, broj: 01-16-9-1650/23 od 25. 7. 2023,

32) Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, broj: 01-16-9-1651/23 od 25. 7. 2023,

33) Institut za akreditiranje BiH, broj: 01-16-9-1652/23 od 25. 7. 2023,

34) Institut za mjeriteljstvo BiH, broj: 01-16-9-1653/23 od 25. 7. 2023,

35) Institut za nestale osobe BiH, broj: 01-16-9-1654/23 od 25. 7. 2023,

36) Institut za standardizaciju BiH, broj: 01-16-9-1655/23 od 25. 7. 2023,

37) Komisija za koncesije BiH, broj: 01-16-9-1656/23 od 25. 7. 2023,

38) Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01-16-9-1657/23 od 25. 7. 2023,

39) Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01-16-9-1658/23 od 25. 7. 2023,

40) Odbor državne službe za žalbe, broj: 01-16-9-1659/23 od 25. 7. 2023,

41) Predsjedništvo BiH, broj: 01-16-9-1660/23 od 25. 7. 2023,

42) Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1661/23 od 25. 7. 2023,

43) Ured za razmatranje žalbi BiH, broj: 01-16-9-1662/23 od 25. 7. 2023,

44) Vijeće za državnu pomoć BiH, broj: 01-16-9-1663/23 od 25. 7. 2023,

45) Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, broj: 01-16-9-1664/23 od 25. 7. 2023,

46) Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-16-9-1687/23 od 28. 7. 2023,

47) Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01-16-9-1688/23 od 28. 7. 2023,

48) Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01-16-9-1689/23 od 28. 7. 2023,

49) Agencija za statistiku BiH, broj: 01-16-9-1690/23 od 28. 7. 2023,

50) Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, broj: 01-16-9-1691/23 od 28. 7. 2023,

51) Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01-16-9-1692/23 od 28. 7. 2023,

52) Državna agencija za istrage i zaštitu, broj: 01-16-9-1693/23 od 28. 7. 2023,

53) Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-9-1696/23 od 28. 7. 2023,

54) Granična policija BiH, broj: 01-16-9-1697/23 od 28. 7. 2023,

55) Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01-16-9-1698/23 od 28. 7. 2023,

56) Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1699/23 od 28. 7. 2023,

57) Ministarstvo odbrane BiH, broj: 01-16-9-1700/23 od 28. 7. 2023,

58) Ministarstvo pravde BiH, broj: 01-16-9-1701/23 od 28. 7. 2023,

59) Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01-16-9-1702/23 od 28. 7. 2023,

60) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01-16-9-1703/23 od 28. 7. 2023,

61) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01-16-9-1704/23 od 28. 7. 2023,

62) Parlamentarna skupština BiH, broj: 01-16-9-1705/23 od 28. 7. 2023,

63) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01-16-9-1706/23 od 28. 7. 2023,

64) Pravobranilaštvo BiH, broj: 01-16-9-1707/23 od 28. 7. 2023,

65) Regulatorna agencija za komunikacije BiH, broj: 01-16-9-1708/23 od 28. 7. 2023,

66) Služba za poslove sa strancima BiH, broj: 01-16-9-1709/23 od 28. 7. 2023,

67) Služba za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01-16-9-1710/23 od 28. 7. 2023,

68) Centralna izborna komisija BiH, broj: 01-16-9-1711/23 od 28. 7. 2023,

69) Sud BiH, broj: 01-16-9-1712/23 od 28. 7. 2023,

70) Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01-16-9-1713/23 od 28. 7. 2023,

71) Uprava za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01-16-9-1714/23 od 28. 7. 2023,

72) Ured za veterinarstvo BiH, broj: 01-16-9-1715/23 od 28. 7. 2023,

73) Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01-16-9-1716/23 od 28. 7. 2023;

 1. Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama Bosne i Hercegovine”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-10-2067/23 od 26. 9. 2023;
 2. Izvještaj GREVIO odbora za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, broj: 01,02-37-1-2034/23 od
  21. 9. 2023;
 3. Poslanička inicijativa Šemsudina Dedića, broj: 01-50-1-2257/23 od 30. 10. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 09.11.2023.

Naslov: Redakcija