Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRTI FEDERALNIH ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, O DOPRINOSIMA, TE O POREZU NA DOBIT: Poslodavci traže rasterećenje privrede

10.11.2017.


U Privrednoj komori Federacije BiH u Mostaru 7. novembra je održana javna rasprava o Prijedlogu nacrta Zakona o porezu na dohodak i Prijedlogu nacrta Zakona o doprinosima, kao i o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove u Privredne komore FBiH Željko Raguž rekao je kako je uložen veliki broj amandmana i primjedbi na predložene nacrte jer nova zakonska rješenja dovoljno ne rasterećuju privredu, odnosno doprinose i poreze na platu.

- Plate koje su u realnom sektoru ispod prosjeka, ovim prijedlogom postaju još više opterećene nego što je do sada - upozorio je Raguž.

Također, predloženo je uvođenje oporezivanja dividendi, prihoda od kapitalne dobiti, pa čak i kamata na štednju u bankama, što, po Raguževim riječima, nisu dobra rješenja.

Raguž je naveo kako u Republici Srpskoj ne postoji oporezivanje dividende, kao ni porez na kamatu, te da bi oporezivanje tih prihoda moglo prouzrokovati prebacivanje sjedišta kompanija iz Federacije u Republiku Srpsku.

- Predloženi zakoni destimuliraju štednju, destimuliraju investicije, a uvođenje oporezivanja dividendi negativno bi djelovalo na i onako zamrlo tržište kapitala - poručio je Raguž.

Što se tiče predloženog teksta Zakona o porezu na dobit, Raguž je istaknuo kako se od predlagača Zakona traži smanjenje stope poreza na dobit s 10 na 8%, te vraćanje određeni poreznih olakšica na osnovu izvoza, investicija i zapošljavanja invalida.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević rekao je kako poslodavci od Vlade Federacije BiH traže da rastereti privredu i ispuni obveze koje je sama preuzela Reformskom agendom.

- Tražimo rješenja koja će dovesti do toga da radnici imaju više i da više troše, da kreiraju nova radna mjesta, te da se bolje pune budžetski fondovi. Tražimo da se vrate porezne olakšice. Nemamo ništa protiv da se proširi osnovica, da nema neoporezivih davanja, ali stopa mora biti manja - rekao je Pandurović.

Javne rasprave o predloženim tekstovima federalnih zakona o porezu na dohodak, o doprinosima, te o porezu na dobit traju do kraja ove godine, nakon čega će ti zakoni biti upućeni u parlamentarnu proceduru.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 09.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772