Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojeni Informacija o pokretanju procedure za pristupanje programu Evropske unije "Pravosuđe 2014-2020", Izvještaj o realizaciji Akcionog plana RS za sprovođenje Reformske agende iz oktobra 2017. godine

10.11.2017.


Vlada Republike Srpske, na 151. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 1.460.353,57 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 390 radnika iz 25 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.

Fondu PIO Republike Srpske raspoređen je iznos od 1.382.370,18 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 242 radnika iz 20 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO RS do 31.12.2016. godine.

JU Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske raspoređeno je 77.983,39 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike preduzeća u stečaju: A.D. Za proizvodnju i snabdjevanje parom i toplom vodom "Grijanje" iz Broda, JP "Robne rezerve Republike Srpske" A.D. iz Banjaluke, KP "Zelenilo i čistoća" a.d. iz Šekovića, Fabrika šećera a.d. iz Bijeljine i ODP "ŠUMA-TEHNA" iz Kozarske Dubice.

Od početka realizacije programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla (2004. godine) do 31.12.2016. godine zbrinuto je ukupno 60.540 radnika iz 401 preduzeća. Za realizaciju socijalnog programa ukupno je utrošeno 175.716.705,13 KM.

Od navedenog iznosa izvršena je uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 157.232.896,61 KM, dok su doprinosi za nezaposlenost uplaćeni u iznosu od 18.483.808,52 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o izradi Strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje 2018-2022. godine".

Vlada Republike Srpske daje saglasnost za usvajanje Strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje 2018-2022. godine.

Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i druge nadležne institucije da uzmu aktivno učešće u implementaciji Strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje 2018-2022. godine.

Vlada Republike Srpske smatra da Tijelo za nadzor nad sprovođenjem Strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje 2018-2022. godine nije nadležno za preduzimanje aktivnosti u skladu sa Rezolucijom 1540 Savjeta bezbjednosti UN.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da informiše Ministarstvo inostranih poslova BiH o Zaključku Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pokretanju procedure za pristupanje programu Evropske unije "Pravosuđe 2014-2020".

Pristupanjem ovom programu stvorila bi se mogućnost za osiguravanje poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, te kvalitetnija saradnja zemalja regiona i Evropske unije povećanom razmjenom informacija, iskustava, dobrih praksi, a što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji BiH u Evropsku uniju. Njime se promoviše sveobuhvatna i dosljedna primjena propisa EU u području pravne saradnje, građanskog i krivičnog pravosuđa, jednakosti među polovima, te borba protiv diskriminacije po bilo kom osnovu.

Vlada Republike Srpske je saglasna da Ministarstvo pravde Republike Srpske učestvuje u programu Evropske unije "Pravosuđe 2014-2020" isključivo u skladu sa rješenjima sadržanim u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija koji je dogovoren 17. avgusta 2016. godine.

Ministarstvo pravde Republike Srpske će aktivnosti na realizaciji programa Evropske unije obavljati u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju koje djeluje u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Republike Srpske za sprovođenje Reformske agende iz oktobra 2017. godine.

Kako se navodi u Izvještaju, od ukupno planiranih 78 mjera, Vlada Republike Srpske u potpunosti do 30.09.2017. godine realizovala 50 mjera (64,1%), a u toku je realizacija 28 mjera (35,9%). Prema tome, možemo zaključiti, da od mjera čija je realizacija predviđena Reformskom agendom, do 30.09.2017. godine realizovano (u potpunosti i u toku) 78 od 78 mjera (100,0%).

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija da, u saradnji sa predstavnicima Savjeta ministara BiH i Vlade Federacije BiH, Izvještaj Republike Srpske objedini u jedinstven Izvještaj o realizaciji Reformske agende BiH, te isti dostave delegaciji Evropske unije u BiH, u skladu sa definisanim rokovima.

Vlada Republike Srpske zadužuje sva ministarstva i druge subjekte Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji aktivnosti datih u Akcionom planu Republike Srpske za realizaciju Reformske agende, a koje još uvijek nisu u potpunosti realizovane, u skladu sa definisanim rokovima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova o zahtjevu Ministarstva bezbjednosti vezano za EU Visoku misiju o borbi protiv terorizma i prevencije nasilnog ekstremizma.

Vlada Republike Srpske ne prihvata imenovanje koordinatora za prevenciju nasilnog ekstremizma bez saglasnosti relevantnih institucija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske podržava da se koordinacija svih aktivnosti u oblasti prevencije i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma sprovodi kroz Nadzorno tijelo za implementaciju Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma 2015-2020, te da se preko ovog tijela, a kroz Tim za praćenje sprovođenja Akcionog plana Vlade Republike Srpske za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2016-2020 organizuju posebne edukacije zatvorskog osoblja kroz specijalizovane programe i podrške, među kojima je svakako i RAN podrška za zatvorsko osoblje u Republici Srpskoj, odnosno BiH.

Zaključkom Vlada Republike Srpske obavezuje Ministastvo pravde Republike Srpske da o istom obavijesti Ministarstvo bezbjednosti BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se odobrava finansiranje projekta "Izgradnja Trga Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu" čija procijenjena vrijednost, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Istočno Novo Sarajevo, iznosi do 1.955.830,00 KM i u cijelosti se finansira donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije.

Odobrene projektne aktivnosti utvrđene su Projektnim planom.

Ovom odlukom ministar finansija se ovlašćuje za potpisivanje subsidijarnog sporazuma između Vlade Republike Srpske i opštine Istočno Novo Sarajevo o finansiranju Projekta donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i opština Istočno Novo Sarajevo.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.11.2017.

Naslov. Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772