Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

10.11.2017.


Dom naroda Parlamenta FBiH jednoglasno je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Svi delegati tokom rasprave bili su saglasni da zakon treba usvojiti.

Sekretar Federalnog ministarstva zdravlja Snježana Bodnaruk pojasnila je da su odredbe o obaveznom pristanku članova porodice na uzimanje organa uvrštene kao rezultat centrane javne rasprave koja održana u maju ove godine. Ljekari su tada objasnili da je to njihova obaveza prema etičkom kodeksu.

Dodala je da su članovi Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata FBiH zadovoljni predloženim zakonskim rješenjem i smatraju ga dobrim, a upozorila je i na ranije odluke Evropskog suda za ljudska prava koji je u nekoliko slučajeva presudio da porodica mora imati odlučujuću ulogu.

O ovom prijelogu zakona treba se izjasniti i Zastupnički dom na sjednici koja je zakazana 21. i 22. novembra.

Prema ovom prijedlogu zakona, dozvoljeno je uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja pod uvjetom da se darovalac za života nije tome protivio u pisanom obliku. Pisanu izjavu punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje izabranom ljekaru primarne zdravstvene zaštite ili nadležnom kantonalnom ministarstvu zdravstva. Ova izjava o nedarivanju organa i tkiva može se opozvati u svakom trenutku.


IZVOR: Vebsajt Faktor, S. Ka., 09.11.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772