Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. oktobra 2016. godine zasjedanja skupštinskih odbora u okviru priprema za 14. sjednicu NS RS


 • NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. oktobra 2016. godine zasjedanja skupštinskih odbora u okviru priprema za 14. sjednicu NS RS

U okviru priprema za održavanje 14. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, skupštinski odbori zasjedaće u ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine. Plenarna sjednica zakazana je za utorak, 11. oktobra, a pred narodnim poslanicima naći će se ukupno 40 tačaka dnevnog reda.

Sjednice odbora biće održane po po sljedećem redoslijedu:

1. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;
 2. Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara;
 4. Nacrt zakona o hrani;
 5. Nacrt zakona o turizmu;
 6. Nacrt zakona o ugostiteljstvu;
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
 8. Prijedlog strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016 – 2020. godina;
 9. Nacrt strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;
 10. Informacija o usaglašenom sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini od 17. avgusta 2016. godine.

2. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko – invalidskog osiguranja, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 09.30 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 1. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2015. godinu.

 3. Zakonodavni odbor, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakonā i odluka koji su predviđeni za Četrnaestu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

 4. Odbor za bezbjednost, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (kancelarija 51).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.
 2. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 30.6.2016. godine;
 3. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji Konsolidovanog godišnjeg izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1.1. do 31.12.2015. godine;
 4. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu u prvih šest mjeseci 2016. godine.

 5. Odbor za finansije i budžet, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 13.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – prijedlog Klubova poslanika SDS – SRS RS, PDP, NDP i Poslaničke grupe Napredna Srpska;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske;
 3. Prijedlog zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske;
 4. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 30.6.2016. godine;
 5. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji Konsolidovanog godišnjeg izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1.1. do 31.12.2015. godine;
 6. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2015. godinu;
 7. Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2015. godinu;
 8. Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2015. godine;
 9. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 10. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2015. godinu;
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Programu razvoja konkuretnosti u ruralnim područjima.

6. Odbor za lokalnu samoupravu, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi;
 2. Prijedlog zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.

7. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 13.30 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o hrani;
 2. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 30.6.2016. godine;
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Programu razvoja konkuretnosti u ruralnim područjima.

 8. Odbor za boračko - invalidsku zaštitu, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 14.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvanaeste sjednice sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 2. Prijedlog strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016 – 2020. godina;
 3. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2015. godinu.

 9. Odbor jednakih mogućnosti, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 14.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

10. Odbor za reviziju, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 15.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 30.6.2016. godine;
 2. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji Konsolidovanog godišnjeg izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1.1. do 31.12.2015. godine;
 3. b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2016. godinu.

11. Odbor za zaštitu životne sredine, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 16.00 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske;
 2. Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2015. godine.

 12. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 3. Prijedlog strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016 – 2020. godina.

 13. Odbor za privredu, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;
 4. Prijedlog strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016 – 2020. godina;
 5. Prijedlog strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016 – 2025. godina;
 6. Nacrt strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;
 7. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2015. godinu;
 8. Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2015. godinu;
 9. Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2015. godine.

 14. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 17.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju – po hitnom postupku;
 2. Prijedlog zakona o pozorišnoj djelatnosti;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti.

15. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 17.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju – po hitnom postupku.

16. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, ponedjeljak, 10. oktobra 2016. godine u 17.30 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Četrnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Izvještaj Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske";
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju – po hitnom postupku;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Izvor: Press služba Skupštine Srpske, 09.10.2016.